Liigu sisu juurde

Ka ei saa Soo osaleda Tartust videokonverentsi vahendusel, kuna kaitsja hinnangul tarvitab ta tugevaid valuvaigisteid ja ta ei tea, kas Soo oleks adekvaatne. Kogutud tõendite pinnalt ongi Andres Vaigule ja Rainar Soole esitatud süüdistus inimkaubanduses.

Prokurör Kati Reitsak paremal Foto: Vaiguga uhendused Putting Allilmaliidri Assar Pauluse ja tema jõugu süüdistaja Kati Reitsak loetles täna Harju maakohtus alanud kohtuprotsessi avakõnes ette kuriteod, milles kuritegelikku ühendust süüdistatakse, sealhulgas nii maksukuriteod kui tänapäeval haruldase orjapidamise.

Vaiguga uhendused Kohre kudede regenereerimine toimub tingitud

See ühine nimetaja on kaudseks põhjuseks nii tänapäeval haruldasele tööorjuse süüdistusele kui ka maksukuriteole. Oleme seisukohal, et organiseeritud kuritegevuse omalaadne tugisüsteem on lisanud vähemalt osade süüdistatavate tegevusse täiendava annuse küünilisust ja hoolimatust nii inimelude kui ka riigikorra suhtes.

Vaiguga uhendused Valu ravimine jala liigestes

Peale Kalev Kure surma Ajapikku lõid Andres Vaik ja Peep Havik kuritegeliku ühenduse allstruktuurid vastavalt territoriaalsele jaotusele. Ühendus oli suunatud rahvatervisevastaste, varavastaste, majandusalaste, õigusemõistmisevastaste, avaliku usalduse vastaste ning isikuvastaste süütegude toimepanemisele.

Vaiguga uhendused Ola artriidi artroosi

Assar Paulus, Andres Vaik ja Peep Vaiguga uhendused on süüdistuse kohaselt kolm kuritegeliku ühenduse organiseerimisega seotud süüdistatavat. Samuti edastasid allstruktuuride juhid enda alluvatele korraldusi ja juhiseid ja kogusid kokku rahalisi sissemakseid Assar Paulsele edastamiseks. Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse inkassoteenuste osutamisega seotud haru tegutses peamiselt Tallinnas, kus viibis Assar Paulus ka ise.

Fotod ja video: Assar Pauluse jõuk astus kohtu ette

Nimelt kasutas Assar Paulus igapäevaselt Capital Inkasso OÜ kasutuses olevaid kontoriruume ning töövahendeid, samuti Capital Inkasso OÜ juhatuse liikme Jaanus Kivimaa teadmisi lepingute sõlmimise ning muude õigusküsimuste alal. Assar Paulus kasutas oma tegevuse näiliselt legaalsena hoidmiseks juriidilisi isikuid, milledele ühendusse kuulumine tagas omakorda pideva majanduskäibe, kuivõrd kuritegeliku ühenduse liikmete Vaiguga uhendused kuuluvate isikute varaliste probleemide lahendamine anti lahendada Capital Inkasso OÜ-le ning läbi koostöölepingute OÜ-le Barbarossa Invest, võimaldades äriühingutel teenida seeläbi Vaiguga uhendused kasumit kui ka koguda referentsi.

Ähvarduste ja vägivalla mõjul võlgnike poolt võlgnevuste ning lisatud viiviste ja sissenõudekulude tasumisel teenis OÜ Barbarossa Invest lepingute kohaselt varalist kasu ning võimaldas ühtlasi kuritegeliku ühenduse juhil teenida varalist kasu, sealhulgas laekunud rahasummade äriühingu raamatupidamisdokumentides arvele võtmata jätmise ja nende rahasummade äriühingult omastamise läbi.

Ähvardamine, survestamine ja võlgnike põhivõla ebaseadusliku suurendamine kuulus Capital Inkasso ja tema koostööpartnerite igapäevase tegevuse hulka.

Merilin Kruuse Harju maakohus vaagis möödunud nädalal kuritegeliku ühenduse moodustamises ja juhtimises süüdistatava Assar Pauluse ja tema kaassüüdistatavate kriminaalasja kinniste uste taga, täna jätkus protsess taas avatud menetluses. Istung algas kella Andres Vaigu kaitsja teatas kohtule, et esitab taotluse viia tervisekontrolliks läbi ekspertiis, viidates, et kannatanule ekspertiis korraldati. Pärast selle soovi edastamist selgus ka, et on segadus ühe süüaluse kaitsjaga.

Peep Havik on kuulunud Assar Pauluse kuritegelikku ühendusse Vaiguga uhendused algusaegadest, ehk alates Peep Haviku koordineerida ja vastutada oli vähemalt nelja ühenduse liikme tegevus: Erik Meieri, German Svetšnikovi ja Andrei Baškirovi. Täna ei ole kohtu alla antud selles kriminaalasjas Andrei Baškirovit ning seda põhjusel, et ta kannab Läti Vabariigis jõustunud pikaajalist vangistust pea kg hašiši salakaubaveo eest.

Kuritegeliku ühenduse osas tõendeid kogudes jõudsid politseinikud aga arusaamisele, et kuritegeliku ühenduse Lõuna-Eesti piirkonna juht Andres Vaik koos Rainar Sooga on seotud veel räigema kuriteoga. Nimetatud kahtlus sai lõplikult kinnitust peale Andres Vaigu ja Rainar Soo elukohas Kogutud tõendite pinnalt ongi Andres Vaigule ja Rainar Soole esitatud süüdistus inimkaubanduses.

Rainar Soo saavutas kontrolli kannatanu üle juba üle viieteistkümne aasta tagasi, täpsemalt aastastkasutades viimase tööjõudu talle rahalist palka maksmata nii ehitus- puidu- ja majapidamistöödes. Kui kannatanu ei täitnud Rainar Soo poolt antud korraldusi, järgnes sellel sõim, mõnitamine, Vaiguga uhendused ja kägistamine, kuniks kannatanu oli täielikult vaimselt allutatud Rainar Soo tahtele.

DELFI FOTOD: Assar Pauluse kohtuprotsess: "Ka Andres Vaik väärib, et teda koheldaks inimväärselt"

Aastast andis Rainar Soo kannatanu ka Andres Vaigu käsutusse. Kuna Andres Vaik on liikumispuudega isik, sai Tiigi ülesandeks Vaigu pesemine, saunas ning tualetis abistamine ning n-ö teenri rollis olemine.

Jaga Facebookis Mahukas kriminaalasjas süüdistatakse kolme meest kuritegeliku ühenduse juhtimises ja 18 meest ning ühte naist kuritegelikku ühendusse kuulumises.

Vaik andis oma korraldused alati mõnitavas, halvustavas ja alavääristavas toonis. Kas kannatanul oli reaalne võimalus sellisest õudusest lahkuda?

Vaiguga uhendused Loogastav salv osteokondroosiga

Nii kummastav kui see ka ei näi, siis vastuseks on EI. Käesolevas kriminaalasjas esitatud süüdistusega näitame ära neid ühendava lüli — milleks on organiseeritud kuritegevust toitev ja kandev struktuur, mis Objektiivi liigeste ravi toel ennast finantseerib ja kus kehtib riigivõimuga paralleelne normistik.

Just see struktuur kallutab Assar Pauluse toetama vanglas viibivaid kurjategijaid ning ärimehi varjama kurjategijate käsutuses oleva vara tegelikke omanikke.

Vaiguga uhendused Salv liigeste ligamentide jaoks

Käesolevas protsessis peab riik vastu võtma otsuse, kas tolereerida paralleelseid võimustruktuure või mitte. Seisame täna siin kõikide nende eest, kes on kartnud või kardavad endiselt Assar Pauluse käsuliini kuuluvaid isikuid ja oleme siin selleks, et anda kuritegelikule maailmale selge sõnum — Eesti Vabariik peab kuritegelikke ühendusi avalikku julgeolekut ja korda ohtustavaks juba iseenesest ja hoolimata reaalselt lõpuleviidud kuritegude arvust.

Disk Dial repair old phone - 4K