Liigu sisu juurde

Niipia ku ta kes´kkot´silõ sai, nakas´ timä kõvast ällütämä, nii et purdõ katski lätsivä' ja nainõ sisse sattõ. Läinud poeselli juure ja küsnud: “Andke mulle halli villast sitsi! Häkitselt hakkas naene hauas karjuma: “Hanid, hanid olivad jah!

Kihlvädu olnud 50 rupla peale. Rikas mees pannud oma naese ümberringi rahasid täis, vaene mees aga pannud oma naesele vanad pastlad kaela peale.

Sedamoodi vaadatud vaese mehe naist rohkem kui rikka naist. Vaene mees saanud 50 rupla. Naine ei tunne mehe valu. Mehe pea valutanud.

Mees haige polve

Ta küsinud naise kääst: “Kas sinu pea ka valutab? Nüüd sina ei tea minu valust mitte midagi! Enam ma neid õpetajaid ei usu, nad valetavad. Mees ei saa naise kõhuvalu parandada. Ühel naesel oli kange kõhuvalu.

Nüüd ei või ma midagi! Morritson Mees viib noore naise põllule kaasa. Mees võtnud omale noore naese. Tulnud parajaste kibe künniaeg kätte, mehel polnud aega muul ajal nooriku juures olla kui öösel.

Mees aga tahtnud ka päeval musu saada, seepärast viinud ta naese väljale künnivagude otsa. Siis iga kord, kui ta vauga sinna tulnud ja härgi ringi kallanud, võtnud ta jälle naese käest ühe musu. Teised hakanud meest sellepärast naerma, ta aga vastanud neile: “Mistarvis ma siis naese võtsin, kui ma mitte musu ei saa! Mees ei raatsi ööks kodust ära jääda. Virtsu mees rääkinud teiste töömeestele Tallinnas, et tal olla suur armastus naese vastu. Kevade, kui ta Tallinna töösse tulnud, läinud veel Koluvere maa seest ööseks koju naese juure magama.

Aga kui kaugemale saanud, siis ei olla enam läinud. Reimann Vaese mehe naisena on elu vabam. Üks poiss tahtnud korra ühte tüdrukud omale naiseks. Tüdruk pole aga talle läinud, vaid läinud palju kehvemale, aga südame poolest paremale mehele. Ka see rikkam ja kurjem mees võtnud omale teise tüdruku naiseks.

Kord lüpsnud vaesema mehe naene kitsi, kui tema endine naeseks-tahtja rikas mees sealt mööda läinud. See näinud teda kitsi lüpsvad ja ütelnud: “Mis sul viga oli mulle tulla, oleks kaks lehma lüpsa olnud, nüid kükita siin va ahtre kitsi all! Ma lüpsan kitsi ära ja kui ma tahan, viskan veel piima kitsile perse kah!

Mees kiidab oma naist töös ja tantsus. Vanast üte mees kitt umma naist, õt: “Mul om saane naane - ku' tege langa kui tedrejalga, kuda kangast kui härmavõrku; a ku' Mees haige polve lätt, sis kui muna veerüs, kui muna Mees haige polve

Reumatoidartriit | Haiguste ABC - loovharidus.ee

Naine kurb, et peab mehel olema. Üks noorik ohkanud õige valjuste öösel, nii et mees ülesse ärkanud ja küsinud: “Mis sinul viga on, mu naisuke? Ekemann Mees igatseb kõrbenud putru.

Mees haige polve

Öhel mehel surnu esimene naine ära ja mees kosinu teise. Teine naine olnud kõikepidi mehe meele pärast, aga ku ta putru keetnu, siis mees ütelnu iga kord: “Aga mitte sa seukest putru ei saa ku esimese naisel olli!

Ühekorra juhtunu nõnda, et teisel naisel puter kõrbenu kogemata põhja. Nii ku mees esimese lusikatäie suhu psitnu, kiitnu kohe: “No vaat, täna on seuke maik nägu esimese naise pudrul! Naine hoidku mehele kaardimänguks raha kokku. Kübarsepp Vilts ei teeninud mitte paljo raha, aga tal läks mõnikord paljo välja, sest ta armastas “kupkit” mängida, mis palju ära raha neelab. Kui ta ühel öhtal juba 6 rubla oli kautanud, tõusis ta pahameelega laua äärest ja ütles: “Nüüd ei aita Mees haige polve, kui pean kojo minema ja naest peksma, et parem kokko hoiab!

Naine veab meest kelguga kirikusse. Mees võttis naise ja oli ise jalutu. Pealt pulmasi tahtis keriku minna ja ütles naisele: “Lähed võtad kelgu ja sis lähme kiriku! Ja sina vead mind kelguga mäest ülesse, ja perimäge siis istume mõlemad pääl.

Tuli juba mägi vastu ja naine ohkas, et nüid tuleb jälle vedada. Aga mees ütles kelgu pealt, oli kuri: “Mis sa, oor, ohkad! Näe, teised käivad jala, aga meie lähme kelguga!

 • [NS] Estonian Collocations Dictionary
 • Folk oiguskaitsevahendid liigese raviks
 • Eesti rahvanaljandid
 • Salakaval puugihaigus külvab mõistmatust ja kannatusi - Uudised - Lõuna-Eesti Postimees
 • Mees, keda haigus ei murra - Eesti Päevaleht
 • Valus kuunarnuk ja ola liigend
 • Kate liigeste ravimihaigused

Kuidas “Muku Peeter” nime saanud. Elanud siin kuskil üks mees, keda kutsutud “Muku Peeter”.

Paljude mõtted lähevad lahkunute juurde. Kuidas oleme endid selleks valmistamas?

Oma nime saanud ta sellest, et tal olnud seante mood: pannud hobuse ette, et naisega kirikus minna. Saanud juba poole Mees haige polve pääle, hakanu ütleme: “Hoben om hää, riista om hää, mees om hää, aga, kus naine - naine ku lagunu rüa-hakk!

Muku tagasi, tagasi jah! Sellest siis saanudki nimeks “Muku”. Seda juttu rääkis minu ema, siis kui ma olin väike. Ütles, et tema ema rääkind, ja seda juttu räägitakse praegugi veel. Ju ta ikka kunagi nõnda on olnud siis.

Naise süü, kui teda pekstakse. Järvalane peksis oma “küljeluud” vastasõimamise pärast, nõnda et see haigeks jäi ja sängis suure nutuga ning südameliku ohkamisega tervist enesele tagasi palus. Mees, kes vihast toibunud oli, astus sängi ligemale ja “küljeluu” haledad nuuksumist kuuldes sai tema meel ärdaks ning ütles kahetsedes: “Oh, sa Jumal!

Vaata, mis lõuad ära teevad! Kampmann Mees hoidvat naist peo peal. Üks mees olnd naisega tige. Kui ta vihastand, siis löönd naist ja tõugand ükskõik kus vastu. Ükskord ta löönd naise pea vastu ahju nurka katki.

Mees kiitnud külarahvale, et ta olla oma naisega väga hea. Ütelnd: “Mo eit on mulle nii kallis, ma hoian teda üsna peo peal. Poom Naine saab mehelt ja isalt peksa. Tütar olnud mehel. Saand mehe käest peksa, läind isale kaebama: “Kas sina oma väimele seda andis annad, et ta lõi sinu tütart? Kui tema peksis minu tütart, siis mina peksan tema naist. Naise vennad karistavad kurja meest. Üks rikas vanapoiss maal otsis omale ilusat ja rikast naist.

Mees haige polve

Peretütart ta ühtegi meelepärast ei leidnud, need olnud kõik inetud ja vigased. Nägi ühte talutüdrukut, kes noor ja ilus, ja võttis selle ära. Elasid alguses hästi, siis hakkas mees jooma ja naisega halvasti ümber käima. Laskis temal koera viisi haukuda ja kassi viisi näuguda.

Naisel olnud kaks venda, kaevanud nendele oma häda. Need ei uskunud naise juttu, lubasid ise vaatama tulla. Võtnud suured vemblad kätte ja peitnud end ära. Mees tuleb purjus koju, istub hobuse selga, läheb rehe alla ja hõikab: “Mai välja!

Liikumisvõimetu mehe pere elab ühe päeva korraga

Mees ütles: “Mai käpuli! Ise ratsutas reheall ringi. Mai pidi kesk rehetare seisma ja haukuma. Siis hüüdis mees: “Mai jookse hobusel taga! Sellest pääle oli mees Maie vastu alati hää.

Salakaval puugihaigus külvab mõistmatust ja kannatusi

Tüdruk ei taha joodikut meest. Üks tüdruk palunud ikka, et ta ei saaks joodikut meest ja nutturt last. Ta saand jälle kuiva hullu, kes pole küll iial joond, aga olnud alati nii hull kui joobnud mees. Naine kannab meest kätel. Naine, kes oma purjus meest kodu kannab, ütleb: “Nüüd pean mina teda veel kodu kandma, aga kui tema mind kosis, siis lubas tema mind kõik eluaeg Artroos liigeses peal kanda!

Mees ei mäleta pulmadest midagi. Ükskord olnud üks Mees haige polve mees pulmas. Naesel pole võimalik olnud pulma minna, olnud kodu, mees üksi pulmas. Tulnud pulmast koju, naene tema käest küsima ka, mis mees pulmas teinud ja näinud, kuidas seal noorikut tehtud, pulmapüssi lastud, mõeka raiutud ja muud.

Mees vastanud rahuliselt: “Ei mina tea sellest mitte midagi, ma olin kõige pulma aja toanurkas põhkus pitkali. Kui ma vähe hakkasin märkama ja pead tõstsin, anti mulle jälle uueste viina ja õlut, muudkui olin aga seal vagusi!

Purjus mees sõimab naist laisaks. Pajuba mees tulnud linnast, võtnud Kännul pea parajaste purju. Olnud ju poole öö aeg, kui ta koju jõudnud. Naene maganud lastega sängis. Mees võtnud sängi äärest kinni ja lükanud naese lastega sängi alla, ise siunand naest: “Sina kurjavaimu laisk naene, magad aga oma kutsikatega sängis, ei tule aitama mul hobust rakkest lahti võtta!

Naine peab haukuma mehe saabaste peale. Purdi pool elanud vanasti üks kuri mees, kes purjus peaga alati oma naist peksnud ja piinanud. Kord lasknud ta naist oma saabaste peale haukuda. Naine haukunud: “Auh, auh, Antsu saapad! Hinnov Mehe habe naisele kaktuseks. Ühel mehel olnud suur okkaline habe. Teine küsinud: “Miks sa sõber niisugust teravat habet kannad? Särg Miks mees habet ei aja. Üks mees käis pika habemega ringi. Teine küsima: “Miks sa habet ei aja? Voodit pole vaja liiga tihti korraldada.

Märdi aegu sa kobistasid sängi, siis nüid ei ole tarvis midagi liiguta! Päike tõusnud enne valget üles. Meos Mees kiidab naisele oma heinaniitmist. Mees, kes esmapääva hommiku juba metsa niitma läks, tuleb laupäeva õhtul koju.

Kuid sääl võtab teda vanamoor tuliseste vastu: “Ega sa, risu, nüüd jälle sääl midagi ei teinud, kuid vedelesid maas! Tule ikka metsa, Mees haige polve, kui palju mul juba maha niidetud on.

Ega sina ju seda heina, mis ma nädala otsa teen, süles kusagile ei vii! Mees paneb naise heinu kandma. Riisumine on palju kergem kui einte kokkukandmine. Arilikult ikka mehed kannavad, sest nad on tugevamad naistest. Naised aga jälle on riisumise peale kärmemad. Siin aga ütleb taat eidele: “Kanna sa, ma olen tugevam tõmbama! Reepärg Mees öölnud naisele: “Kanna sina heinu, mina olen tugevam tõmbama!

Pruhl Mees sunnib naist raskemat heina niitma.

Mees haige polve

Mees ütelnd naesele: “Ega ma sind raske tööle pane! Lähme nüüd niitma; jää sa siia mäele lipsu liigutama, ma isi lähen soosse ubalehti lopsima!

Ubalehed on õrnad katki minema, ehk nad küll pealt näha suured paksud on, aga vikat käib neist läbi, et ei tunnegi. Mees ja naine jaotavad ülesandeid. Muistene mees käratsenud naesega. Teinud kahekesi kauba, et naene muretseb talvel riide ja leiva, mees aga puid ja piergu. Naene kudunud hoolsaste kangaid omale ja võõrastele ja teeninud küllalte riiet ja leiba.

Mees toonud mõne korra metsast puid.

Mõtelnud: “Kui palju neid ikka ää kulub! Korra läinud mees metsa. Näinud - mõisa maa peal hea kask, mees kohe seda maha raiuma. Metsavaht tuli, võttis kinni.

Tänaseks on mees aheldatud haigevoodisse ning saab liikuda ainult ratastooli abil. Fotol on ta koos 10aastase tütrega. Pühapäevasel kontserdil kogutakse raha 39aastase Kalmer Miku taastusraviks ning trepironija ostuks. Kõik sai alguse Läksime arsti juurde: põlvest midagi ei leitud ja kahtlustati, et ehk on seljadiskid paigast ära, kuna ta on terve elu rasket füüsilist tööd teinud,» meenutas abikaasa Leila Mikk.

Mehele anti keretäis peksa ja viidi kodunt kõik omadki puud ära. Sirdnak Mees ja naine vahetavad ametid. Koju pääses ta alles hilisõhtul, kui valijate hääled olid, nagu kord ja kohus linnavalitsusse ära viidud.

Mees, keda haigus ei murra

Alles siis sai ta oma põrgulikult valutava põlve üle vaadata. See oli tulikuum ja punetas kui jõuluvana nina. Ei jäänudki Sulevil muud üle, kui kurta muret kirurgist onutütretütrele. Sugulasest kirurg võttis põlvest süstlaga kollakat hägust vedelikku, tegi vereanalüüsi ja viis Sulevi kokku reumatoloog Marge Eskoga. Toidupiirangud on peal Podagrahood tekivad enamasti suurvarba tüviliigeses, mis paistetab ja hakkab valutama enamasti öösel. Samas võib podagra tabada mis tahes liigest, näiteks põlve- või küünarliigest.

Knicksi ääre Stoudemire haiged põlved jätavad mehe taas platsi kõrvale

Podagra on haigus, mis nõuab dieedipidamist. Tugevalt on häiritud juba ka tema kõne, mis on arusaadav ainult lähedastele. Kõnelemine on muutunud väsitavaks,» kirjeldas abikaasa mehe praegust seisundit. Veel paar kuud tagasi sai ta seista ja mõne sammu teha, kui teda toolist püsti tõusmisel abistati. Nüüd on raskusi ka tasakaalu hoidmisega. Mehe mõistus on aga selge ja toimuvast saab ta ise väga hästi aru.

Oma olukorda mõistab ta hästi. Lõpuni ei tea me keegi, mida Kalmer tunneb, kuid ta ei ole allaandja tüüp.

Mees haige polve

Lõputu optimistina pole ta veel lõplikult lootust kaotanud ega olukorraga leppinud,» sõnas abikaasa. Olgu öeldud, et Jeesuse mõte ei olnud tegeleda olukorra selgitamisega, vaid õpetada, millest sõltub surmajärgne õnn või õnnetus.

Otsustav pole rikkus või vaesus, vaid kuidas sa arvestad Moosest ja Prohveteid, s. Jeesuse sõnum Miks Jeesus teatas, et Laatsarusel on pärast surma hea, rikkal aga halb?

Miks peaks see nii olema? Kas see seletus on piisav? Kas see seletus on õige? Rikas selle vastu ei protesti, kuid ütleb, et tal on viis venda. Ta soovib, et vähemalt nemad põrgusse ei satuks. Mida peaks Laatsarus rikka arvates ta vendadele ütlema?

 1. Liikumisvõimetu mehe pere elab ühe päeva korraga - Paberleht - Tasuline - Lõuna-Eesti Postimees
 2. Valu vaagna liigend
 3. Rikas mees ja vaene Laatsarus
 4. Ei võta veel üht!
 5. Mees on kaks suurt podagraatakki üle elanud ja hoiab igaks juhuks rahakoti vahel retsepti, et järgmise ataki korral apteegist põletikuravimid kiiresti kätte saada.

Kas seda, et jagagu nad ka oma rikkus ja olgu vaesed? Näiks, nagu rikkale ei heideta ette midagi muud, kui et ta oli rikas ja pidas päevast päeva pidu. Kas vaeste olukorral on eelis? Kuhu jääb lepingu täitmisest tulenev õnnistus? Kas elu külluslikkus ei näidanud, et rikas elas õigesti? Pealegi oli ta ju Laatsaruse suhtes lahke. Ning veel surmajärgselt hoolitseb ta oma vendade eest. Need olid kõik negatiivsed.

Seda nimetatakse seronegatiivseks borrelioosiks, kui ei ole antikehi. Kui sümptomid viitavad borrelioosile ja vereproov on negatiivne, ei saa haigust välistada.

XII. ABIELU

Pead lisaproove tegema. Nagu PCR-test. Üks põhjus, miks haigus on krooniliseks läinud, ka minu puhul, on see, et arstid on võtnud seda proovi kui sajaprotsendilist tõde.

Osa patsiente muretsema panev silt ühel Eesti perearstipraksise uksel ütleb, et borrelioosi ei pea kartma. FOTO: Erakogu Kuigi ametlik meditsiin neid heaks ei kiida, on välismaal, näiteks Saksamaal ja Poolas, olema spetsiaalsed borrelioosikliinikud, kus kombineeritakse ravis mitmesuguseid antibiootikume. Seal käivad ka eestlased. Näiteks Saksamaal Augsburgis asuv BCA-Clinic märgib, Mees haige polve pakub antibiootikumravi, looduslikku ravi ja ka nende kahe kombinatsiooni.

Osa 2. Arstid arvavad teisiti Valus teema Suur osa eelnevatest kirjeldustest on sellised, mida meedikute ametliku seisukoha järgi borrelioos põhjustada ei saa.

Lääne-Tallinna keskhaigla infektsioonhaiguste arsti Kerstin Kase sõnul on tegemist arstidele valusa teemaga. Osa uuringuid¹,²,³, mis Kase sõnul samas saanud teistelt teadlastelt negatiivset tagasisidet, on biokile moodustumist ka kinnitanud.

Meditsiinis levinud seisukoht lükkab kroonilise borrelioosi olemasolu aga ümber: «Kroonilist puukborrelioosi, mida saaks antibiootikumidega ravida, ei ole olemas,» vastati Tartu Ülikooli kliinikumi infektsioonikontrolliteenistusest.

On pakutud, et sümptomite kestmist põhjustab organismi immuunsüsteemi kestev aktiivsus ka pärast haigustekitajate kadumist. Eestis täidab borrelioosi ravijuhendi rolli ajakirjas Eesti Arst Seal viitavad autorid uuringutele Mees haige polve, et mitme topeltpimekatse ja platseeboga kontrollitud uuringu alusel ei ole neil juhtudel siiani näidatud borreeliainfektsiooni Rohuvalu liigestes. Vaja leida tõeline põhjus Antibiootikumikuuri jätkamine pärast esialgset kuni kuu aega kestvat ravi Tartu ülikooli kliinikumi esindajate sõnul efekti ei too.

Ka eelmainitud Eesti Arsti artikkel ütleb, et pikaajalise antibakteriaalse ravi soodsat mõju haiguse lõppemisele ei ole tõestatud. Kerstin Kase täiendas, et pikkus peaks olema 14—28 päeva.

Kase sõnul ei saa haigus pärast antibiootikumikuuri tagasi tulla ning ravi toimib protsenti. Kui mitte, on tegu mõne muu haigusega. Ta ei eita, et inimestel on vaevused, aga nende põhjus peab tema sõnul sel juhul peituma mujal. Samuti rõhutas Kase, et borrelioosi kinni jäädes võib mõni muu tõsine haigus märkamata jääda.

Või siis antibiootikumi efekt on platseebo nähtus, kui organism terveneb mõjutu ravi tagajärjel — toim. Platseebo on väga tugev mõjutaja, inimese psüühika on tugev asi. Välja arvatud juhul, kui keegi on saanud uue infektsiooni.

Knicksi ääre Stoudemire haiged põlved jätavad mehe taas platsi kõrvale | Korvpall | ERR

Haigus ei anna immuunsust. Borrelioosi vastu ei leidu hetkel vaktsiini. See oli efektiivne, kuid siiski mitte perfektne. Näiteks oli see kallis, ei toiminud väikeste laste puhul, kaitses ainult haiguse ühe tüve vastu ja oli saadaval vaid USAs. Vaktsiinidevastane hirm aga kaotas selle turult ja sellealane uurimistöö peatus. Samal ajal on olemas vaktsiinid koertele ja mõned meeleheitel inimesed on palunud oma loomaarstil seda endale manustada.

Mees haige polve

Siiski paistab lootuskiiri. USAs on valdkonna rahastus suurenenud. Austrias Viinis asuv firma Valneva töötab välja vaktsiini, mis kaitseb haiguse kuue levinuima tüve eest. Kui kõik läheb hästi, võiks vaktsiin inimeste käsutusse jõuda viie aasta jooksul. Kase ütleb mitme varasematel aastatel meedias kõlama jäänud eksperdi arvamusega kooskõlas, et borrelioos on haigus, mis on Eestis sageli pigem ülediagnoositud kui jääb diagnoosimata ja põhjustab tohutult põhjuseta antibiootikumide kasutamist, mis võib osutuda palju ohtlikumaks kui borrelioos ise.

Resistentsus võib olla nakkav, ühelt inimeselt teisele kantakse mehhanism üle. Kui patsiendil pole kumbagi, arstid üldjuhul ravi ei määra.