Liigu sisu juurde

E — mudel , millal ja kuidas kasutada? Olenevalt valdkonnast ja ettevõtte olemusest on probleeme ja sisseviidavaid muutusi väga erinevaid, kuid ühed levinumad situatsioonid, millega S. A valikuvõimalus pettuse ohtu veelgi.

Tarbijate usaldus kasvab, kuid vaid lühiajaliselt, sest peamisi ühiskondlikke ja tarbijaid puudutavaid probleeme ei lahendata.

Millised on tänaste probleemide põhjused?

Tänu elektroonilisele sertifitseerimisele väheneb pettuseoht. Erasektori kavade ja logode arv kasvab endiselt.

Kreemid valu liigese vastu

Eeldatavalt vähendab 1. A valikuvõimalus pettuse ohtu veelgi. A valikuvõimalus Eemaldatakse mõned ELi mahepõllumajanduslikku tootmist takistavad asjaolud. Erandite integreerimine õigusaktidesse püsivate sätetena muudab eeskirjad paindlikumaks ja suurendab perioodi alguses üleminekut mahepõllumajanduslikule tootmisele.

52014SC0066

Tootjatele makstavad hinnad langevad peamiselt importtoodete põhjustatud tugeva konkurentsi tõttu. Kõnealune sektor kaotab järk-järgult oma atraktiivsust.

Aus konkurents siseturul paraneb, kuna erandid muudetakse püsivateks säteteks, mis kehtivad võrdselt kõikide tootjate suhtes. Samas säilib ebaaus konkurents importtoodetega.

  • Poliitikavalikud Esitatud valikud põhinevad mahepõllumajanduslike toodete sektori eri pikaajalistel prognoosidel ja on välja töötatud tihedas koostöös sidusrühmadega, neis võetakse arvesse avaliku konsulteerimise tulemusi, mis näitavad eelkõige ELi kodanike soovi, et keskkonnaküsimusi võetaks rohkem arvesse, et tootmiseeskirju ühtlustataks ja parandataks põhjalikumalt ja et erandite tegemine lõpetataks.
  • Probleemid - kas peita pea liiva alla või asuda neid lahendama?

Tarbijate usaldus tõenäoliselt väheneb, sest tootmiseeskirju leevendatakse ja uute segadust tekitavate kavade ja logode arv kasvab. A valikuvõimalus suurendab tarbijate usaldust, kuid toob tootjatele kaasa suured kulud.

Kui sideained ja liigesed haiget teevad

Mahepõllumajanduslikud tootjad, kes kohaldavad mahepõllumajandusliku tootmise põhimõtteid täielikult erandeid kasutamataon rohkem huvitatud sektorisse püsimajäämisest. Erandite kaotamine edendab mahepõllumajanduslikke sisendeid, eelkõige mahepõllumajanduslikke tibusid ja seemneid.

Importtoodete konkurents peaks vähenema.

Aus konkurents paraneb tänu erandite kaotamisele ja kolmandate riikide tootjate poolt sertifitseerimisasutuste korra raames nõuetele vastavuse järelevalve rakendamisele.

Tarbijate usaldus paraneb tänu rangematele eeskirjadele. ELi mahepõllumajandusliku tootmise logoga võistleb vähem erasektori kavasid ja logosid.

Kõrgemate tootmiskulude tõttu võivad mahepõllumajanduslike toodete tarbijahinnad tõusta ning need võivad madalama sissetulekuga tarbijatele muutuda vähem kättesaadavaks, mis omakorda võib põhjustada turu kokkutõmbumise, kuid seda siiski lühiajaliselt.

Tabletid Eemaldage liigeste poletik

Kehtivad samaväärsuse kokkulepped tunnustatud riikidega tuleb läbi vaadata, et säilitada ELi tootjatele võrdsed tingimused. A valikuvõimalus suurendab tarbijate usaldust, sest see aitab lahendada keskkonnaga seotud probleeme.

Sellel on positiivne keskkonnamõju, kuid toob käitlejatele ja kauplejatele kaasa halduskoormuse.

Glukosamiin ja kondroitiin sparta

B valikuvõimalus kõrvaldab ELi mahepõllumajanduslikku tootmist takistavad lisaasjaolud. Lihtsustamine Lihtsustamine saavutataks kõikide valikuvõimaluste puhul tänu selgematele reguleerimisala käsitlevatele sätetele, tootmiseeskirjadele, märgistamisnõuetele ja kontrollidele.

Kui valid, et probleeme tuleks lahendada, siis on esimene samm juba tehtud. Nüüd on järgmiseks küsimuseks aga kuidas? Kui ühelt poolt on oluline, et probleemidega süvitsi tegelemiseks tuleb võtta aega, siis teiselt poolt on oluline märksõna kaasamine ning see tähendab, et kui vähegi võimalik, kaasa protsessi oma meeskond.

Kaasamise mõte on juba oluline meeskonnale endale, sest lisaks probleemide lahendamisele on lisaväärtuseks omavaheliste suhete paranemine, meeskonnatunde tekkimine, üksteise seisukohtadest teadlik olemine jne. Meeskonnaga koos lahenduste otsimine on ka strateegiliselt hea, sest arvamusi on mitmeid ning nii saab käia läbi kõikvõimalikud head ja vead.

  • Probleemid — kas peita pea liiva alla või asuda neid lahendama?
  • EUR-Lex - SC - ET

Loomulikult võib selline ettevõtmine tunduda mõneti ressurssikulukas, kuid kui sa paned kaalule ühelt poolt inimeste kaasamise kvaliteetsemate lahenduste leidmise ning seeläbi inimeste suurema pühendumuse lahenduste rakendamise seisukohalt ning teiselt poolt ajalise või rahalise kao, siis mis kaalub pigem üles?

E — mudelmillal ja kuidas kasutada?

Kui tundub, et võiks ju selle aja leida ning oma inimesed kokku kutsuda ja võtta eesmärgiks lahendada mõnda olukorda või valmistuda eelseisvaks muutuseks, siis tekib aga järgnev küsimus — kuidas siit edasi?

Kuidas võiks probleeme ja konflikte lahendada nii, et ilmneks välja reaalsed probleemi allikad ja põhjused, toimuks konstruktiivne ettepanekute tegemine ning lõpuks jõutakse ka reaalsete lahenduste ja edasiviivate sammudeni?

Üheks väga tõhusaks meetodiks on neurolingivistilisel programmeerimisel NLP põhinev S. Selle mudeli idee on samm-sammult: S — syptoms kaardistada ja otsa vaadata hetkeolukorrale — milline on see tänane seis?