26Apr
2014
0

Bussis

Vanuseaste: keskkooliõpilased ja vanemad.
Osalejate arv: vähemalt 2 inimest, paarisarv osalejaid.
Vahendid: tool.

Ülesanne: Paarilised peavad võtma ühe elulise situatsiooni ning tegema sellest liikuva sketši. Tegevuse toimumise kohaks on ühistransport ning kasutatav tool tähistab istet. Paarilised peavad leidma vähemalt 3 erinevat moodust, kuidas tooli loominguliselt istumiseks kasutada. Nad võivad kasutada omavahelist füüsilist kontakti. Liikumisele lisandub ka teatraalne faktor, mille kohaselt on paarilised teineteise suhtes opositsioonis, püüdes kumbki teist ülekavaldades ise toolile istuma pääseda. Lõpptulemina peaks valmima lühisketš.