14Apr
2014
0

Jutuke

Vanuseaste: algkool Vahendid: pilt Ülesanne: Värvi pilt ja mõtle pildi põhjal välja jutuke. Kui õpetaja soovib lapsele ülesannet raskemaks ja pikemaks teha, siis võib ta ülesandele juurde lisada ka sõnad, mida laps peaks oma jutus kasutama. Sõnad võivad olla seotud tunni või aine teemaga.

06Apr
2014
0

Tähestiku mäng aja peale

Vanuseaste: algkool. Vahendid: mängujuht, vähemalt kaks osavõtjat, paber ja kirjutusvahend. Ülesanne: Mängujuht ütleb välja teema/valdkonna, peale mida osavõtjad kirjutavad väljalõigatud paberitükkidele valdkonda puudutavad sõnad ning panevad need sõnad tähestikulisse järjekorda kiiruse peale. Mõned näited valdkondadest: aasta kuud, nädalapäevad, koduloomad, numbrid ühest kümneni, värvid.

06Apr
2014
0

Jutuke tolmurullist, …

Vanuseaste: algkool. Vahendid: paber, kirjutusvahend, vajadusel tööleht loomade, erinevate tegelaste piltidega Ülesanded: A) Kirjuta jutuke, teemal ”Kui ma oleksin tolmurull”. B) Kujuta ette, et oled seinakell. Kirjuta põnev jutuke oma päevast. C) Kujuta ette, et oled koolipink. Tavaline koolipink 4 jala ja seljatoega. Kirjuta lühike jutustus oma argipäevast. Proovi kirjutada võimalikult naljakas ja omapärane lugu. […]