10Jun
2014
1

Uued loomad

Vanuseaste: algkool Vahendid: pliiats, kustutuskumm, pliiatsiteriti, vildikad ja A-4 formaadi joonistuspaber Ülesanne: Õpilased töötavad paarides. 1 osa. Iga õpilane joonistab oma lemmiklooma. Siis õpilased lõikavad oma joonistused pooleks ja paaris olevad õpilased vahetavad omavahel joonistuse pooled. Vajadusel täiendavad, viimistlevad looma. 2 osa. Õpilased valivad ühe kahest loomast ja tutvustavad oma looma klassile (miks ja milleks […]

22Apr
2014
0

Kohus kunstiteose üle

Vanuseaste: gümnaasium. Vahendid: kaardid kunstiteostega. Ülesanne: Klass jaotakse kolmeks grupiks: advokaadid, prokurörid ja vannutatud mehed. Süüdimõistetu on kunstiteos. Õpetaja on kohtunik. Prokurörid esitavad vastu argumente (kritiseerivad kunstiteost, ütlevad mille poolest kunstiteos on halb). Advokaadid esitavad pool argumente (lükkavad ümber prokuröride argumente ning ütlevad mille poolest kunstiteos on hea, põhinedes läbitud materjalidel). Vannutatud mehed otsustavad, kelle […]

22Apr
2014
0

Maailm teistes värvides

Vanuseaste: põhikool, gümnaasium. Vahendid: värviring, paber A4, foto või pilt, värvid ja pintslid. Ülesanne: Uurida, mis värvid on fotodel, seejärel maalida samasugune pilt, kuid vastupidiste värvidega. Selle ülesanne tegemiseks on vaja kasutada värviringi (vt joon.1), kus õpilased saavad näha, millised värvid on kontrastsed. Näiteks: Õpilane näeb pildil, et rohi on roheline, aga vastavalt harjutusele ta […]

21Apr
2014
0

Äge mina

Vanuseaste: põhikool, 6-7 klass. Vahendid: purk vett, akvarellipintslid ja -värvid, akvarellipaber A-3, salvrätt. Ülesanne:1 osa. Õpilane joonistab enda portree akvarellidega. 2 osa. Õpilane valib ühe suvalise objekti või midagi, mis seostub endaga. „Joonista tabel, kirjuta esimesse veergu objekti kirjeldus (millest on tehtud, kuidas seda tehakse, kuidas seda kasutatakse, mis on selle sümboolne tähendus jne); teise […]

21Apr
2014
0

Kollaaž – maal

Vanuseaste: põhikool, 6-7 klass Vahendid: huvitav tekstilõige ajalehest või ajakirjast, joonistuspaber formaadi A-3, liim, guašš, erineva suurusega pintslid, purk vett Ülesanne: Leida ajalehest või ajakirjast tekst, mis seotud tunniteemaga või mis on huvitav õpilase enda jaoks. Seejärel õpilane lõikab välja teda huvitava tekstilõigu ja kleebib joonistuspaberile (asukoha valib ise: lehe nurk, keskkoht jne). Lähtuvalt valitud […]