10Jun
2014
1

Uued loomad

Vanuseaste: algkool Vahendid: pliiats, kustutuskumm, pliiatsiteriti, vildikad ja A-4 formaadi joonistuspaber Ülesanne: Õpilased töötavad paarides. 1 osa. Iga õpilane joonistab oma lemmiklooma. Siis õpilased lõikavad oma joonistused pooleks ja paaris olevad õpilased vahetavad omavahel joonistuse pooled. Vajadusel täiendavad, viimistlevad looma. 2 osa. Õpilased valivad ühe kahest loomast ja tutvustavad oma looma klassile (miks ja milleks […]

01May
2014
0

Kooli kodukord / meie klassi reeglid

Vanuseaste: algkool. Vahendid: loosikaardid, kus igal kaardil on sõna kooli kodukorrast või üks klassis kokku lepitud reeglitest. Ülesanne: Meie kooli kodukord koosneb märksõnadest nagu austan, märkan, olen eeskujuks, kuulan, sallin, aitan jne. Lapsed jagatakse rühmadeks, iga rühm võtab loosiga ühe kaardi. Koos tuleb välja mõelda situatsioon, milles käitumine kaardil olevat reeglit kirjeldab. Situatsioonid lavastatakse rollimänguna. […]

01May
2014
0

Tunnustuskaardid

Vanuseaste: algkool. Vahendid: tunnustuskaardid. Ülesanne: Lapsed vajavad tunnustamist (kes ei vajaks). Kui õpilane on saavutanud häid tulemusi või lõpetanud mingi konkreetse ülesande, jagab õpetaja autasuks tunnustuskaardi. Ühtlasi näeb õpilane, et õpetaja hoolib neist. Kaardid saab iga õpetaja oma maitse järgi ise kujundada. Autori näited: ………………………on tõeline kroonitud pea. Tema töödel on kõrge väärtus!     […]

26Apr
2014
0

Loomad lahendavad probleeme

Vanuseaste: kõigile. Vahendid: tööleht, kirjutusvahend. Ülesanne: Vali loetelust loom, kes sobiks ette antud probleemi kõige paremini lahendama. Samuti too välja ka omadus, mis tal aitab seda teha. Viis looma jäävad lõpuks üle. Loom: lõoke, gepard, öökull, kobras, kits, kaelkirjak, sipelgas, delfiin, tigu, elevant. Probleem Loom Omadus Pall lendas kõrge puu otsa. Kui ma oleksin …………………………siis […]

26Apr
2014
0

Kujutlusmatk „Meelte ristumine“

Vanuseaste: kõigile. Vahendid: toolid/matid/padjad (et oleks mugav), tehnika muusika mängimiseks ja eelnevalt välja valitud muusikapala (nt. „Kevad“ Vivaldi „Neljast aastaajast“), paber, guašid/akvarellid värvipliiatsid/õlipastellid/kriidid. Ülesanne: Lasta õpilastel istuda või lamada mugavalt nii, et nad suudaksid selles asendis mõnda aega püsida. Õpetaja viib läbi juhendatud kujutlusmatka. Taustaks mängib muusika. Kujutlusmatka tekst võib olla järgnev: „„Sule silmad ja […]

26Apr
2014
0

Liiklusmärkidest jutustus

Vanuseaste: kõigile. Vahendid: prinditud lehed liiklusmärkidega, käärid, A 4 kartong, liim ja kirjutusvahend. Ülesanne: Vaata liiklusmärke, mõtle millise loo sa saaksid nende abil jutustada. Märkidele võib anda uusi nimetusi, vastavalt sellele mida nad meenutavad. Lõika endale vajalikud märgid välja. Vajadusel vaheta märke kaaslastega. Laota märgid kartongile ja jälgi, et jääks ruumi ka kirjutamiseks. Kui kõik […]

14Apr
2014
0

Jutuke

Vanuseaste: algkool Vahendid: pilt Ülesanne: Värvi pilt ja mõtle pildi põhjal välja jutuke. Kui õpetaja soovib lapsele ülesannet raskemaks ja pikemaks teha, siis võib ta ülesandele juurde lisada ka sõnad, mida laps peaks oma jutus kasutama. Sõnad võivad olla seotud tunni või aine teemaga.

06Apr
2014
0

Tähestiku mäng aja peale

Vanuseaste: algkool. Vahendid: mängujuht, vähemalt kaks osavõtjat, paber ja kirjutusvahend. Ülesanne: Mängujuht ütleb välja teema/valdkonna, peale mida osavõtjad kirjutavad väljalõigatud paberitükkidele valdkonda puudutavad sõnad ning panevad need sõnad tähestikulisse järjekorda kiiruse peale. Mõned näited valdkondadest: aasta kuud, nädalapäevad, koduloomad, numbrid ühest kümneni, värvid.

06Apr
2014
0

Jutuke tolmurullist, …

Vanuseaste: algkool. Vahendid: paber, kirjutusvahend, vajadusel tööleht loomade, erinevate tegelaste piltidega Ülesanded: A) Kirjuta jutuke, teemal ”Kui ma oleksin tolmurull”. B) Kujuta ette, et oled seinakell. Kirjuta põnev jutuke oma päevast. C) Kujuta ette, et oled koolipink. Tavaline koolipink 4 jala ja seljatoega. Kirjuta lühike jutustus oma argipäevast. Proovi kirjutada võimalikult naljakas ja omapärane lugu. […]

Page 1 of 2