26Feb
2016
0

Seminari “Õppeainete lõiming” (20.02.2016) tagasiside

  Üldiselt seminarist Lõimingu eelduseks on õpetajale võimaldada aega. Kasulik info sellest, kuidas lõimingut mõistetakse ja läbi viikase meie koolis. Oli väga vajalik ja kasulik päev. Sellist seminari on vaja kogu koolile. Tunniplaanis peab olema selleks ettenähtud aeg, et lõimingut ette valmistada. Sain kinnitust mõttele, et ühine tööaeg (töötund) päeva keskel on lõimitud õppe elluviimisel […]

06Mar
2015
0

Õpetamiskunstide Vaba Lava – MEMO

1. Eesti hariduse kõige põletavam probleem on õpetaja madal maine ja staatus.  Rahvusvahelise õpetajauuringu TALIS 2013  alusel tajub Eesti koolijuhtidest vaid 12% ja põhikooli lõpuklasside õpetajatest 13,7% , et Eesti ühiskond väärtustab õpetajat. 2. M. S. Tucker, USA haridusteadlane, kes on veerand sajandit uurinud riike, kes on tõendanud oma head haridust, külastas. 2015.aasta veebruarikuus Eestit. […]

06Mar
2015
0

Muutunud õpikäsitlus

Ettekanne Loovaharidus Eesti moodi IV seminaril: “Õpetaja on loov” Autor: Viive-Riina Ruus Globaalses mastaabis toimuval üleminekul tööstusühiskonnast teadmusühiskonda on kesksed õppimine, loovus ja innovatsioon.  Selline arusaam on 21.saj. algul omaks võetud maailmaorganisatsioonides (OECD, UNESCO, Maailmapank) ja EL tulevikukavades, selline arusaam on kooskõlas ka Eesti arengukavadega, sh „Eesti elukestva õppe strateegiaga“. Käesoleva  kirjutise ajendiks oli vajadus esitada […]