15Jun
2014
0

Tugevuste tuuleroos

Daniel Ofmani poolt kirjeldatud mudel (ingl.k Core quadrant), sobib kasutamiseks nii üksi, kui paarilisega või grupis. Eesmärk on võtta vaatluse alla üks tugevus, mis inimesel on ja seda võimendada, et näha, milleks see muutub liiga suureks paisutades. Seejärel püütakse liiga suureks paisutatud tugevusele leida positiivne vastand ja kui see on leitud, siis paisutatakse see liiga […]

01May
2014
0

Klaas ja Savi

Vanuseaste: põhikool. Vahendid: Tühi klaasist pudel, 300-500g tükk voolimissavi, tahvel. Ajakulu: 30 minutit. Ülesanne: Moodustatakse 5-8 liikmelised rühmad. 1. Õpetaja selgitab, et tegemist on komisjoniga, kes peab kooli tööle võtma uue õpetaja. Kandidaatideks on härra või proua Klaas ning härra või proua Savi. Kandidaatidega võib ka tutvuda, kuid rühm peab oma otsuse tegema hiljemalt 10 […]

01May
2014
0

Kooli kodukord / meie klassi reeglid

Vanuseaste: algkool. Vahendid: loosikaardid, kus igal kaardil on sõna kooli kodukorrast või üks klassis kokku lepitud reeglitest. Ülesanne: Meie kooli kodukord koosneb märksõnadest nagu austan, märkan, olen eeskujuks, kuulan, sallin, aitan jne. Lapsed jagatakse rühmadeks, iga rühm võtab loosiga ühe kaardi. Koos tuleb välja mõelda situatsioon, milles käitumine kaardil olevat reeglit kirjeldab. Situatsioonid lavastatakse rollimänguna. […]

01May
2014
0

Tunnustuskaardid

Vanuseaste: algkool. Vahendid: tunnustuskaardid. Ülesanne: Lapsed vajavad tunnustamist (kes ei vajaks). Kui õpilane on saavutanud häid tulemusi või lõpetanud mingi konkreetse ülesande, jagab õpetaja autasuks tunnustuskaardi. Ühtlasi näeb õpilane, et õpetaja hoolib neist. Kaardid saab iga õpetaja oma maitse järgi ise kujundada. Autori näited: ………………………on tõeline kroonitud pea. Tema töödel on kõrge väärtus!     […]

01May
2014
0

Lõpeta jutuke

Vanuseaste: eelkool. Vahendid: ettevalmistatud lõputa jutuke. Ülesanne: Õpetaja loeb ette jutukese. Näiteks järgmise: Arstitädi ütles Karlile, et Karl näeb halvasti ja kirjutas Karlile prillid. Prillid on ilusate kõverate sangadega ja punaste raamidega. Karl ei tohi nüüd mürada, sest prillid võivad katki minna. Lapsed lähevad parki jalutama. Äkki hüüab Anette: „Vaadake, siin on ilusad sinililled!” Lapsed […]