28Nov
2014

Edulugu tulevikust ehk õnnelike täiskasvanute kool

Kuidas olla ônnelik? Mida on selleks vaja? Head suhted, rahuldustpakkuv ja inspireeriv töö,  pōnev hobi, piisavalt raha, armastav perekond, oma kodu, lapsed…Inimeste soovid vōivad erineda, kuid eesmärk on sageli üks – olla ōnnelik.

Peetri kool asub Harjumaal, Rae vallas. 2013. aastal pälvis kool  “Hea kooli rajaleidja” konkursil ühena kolmest koolist Eestis TÜ Eetikakeskuse tiitli “Väärtuskasvatuse kool 2013”.

2015 aasta jaanuarist käivitub koolis arendusprotsess  “Tegija minu sees” (TMS). Tegemist on sammuga, mis ei vaja ei haridusreformi ega seadusemuudatust. Ja ei muuda mingilgi määral ōppekava mahtu. See hakkab olema lihtsalt osa igapäevasest koolielust. Kōik tänu lapsevanemate ja kooli koostööle. Tegemist ei ole millegi kardinaalselt uuega, paljutki kasutavad ōpetajad oma töös juba praegu.

Uudne  arendusprotsess vōi mōtteviis ōpetab lastele, kuidas olla tulevikus edukas ja elus paremini hakkama saada. Ehk keskendub nende isiksuse arendamisele.

Elu on näidanud, et lisaks koolist saadavatele akadeemilistele teadmistele, vajavad lapsed tänapäeval ka oskusi  igapäevaeluga toimetulekuks. Koostöö, vastutus, oma tugevate ja nôrkade külgede tundmine, head suhted kaaslastega on vaid mōned märksōnad.  TMS toetab eelkōige just nende oskuste ja isikuseomaduste arengut.

Jaanuari alguseks valmivad ka protsessi toetavad  töölehed, millised eestindasid Peetri kooli ôpetajad.  Ameerikast pärit materjalid ei ole ainult tōlgitud, vaid  muudetud eestipäraseks ja kohandatud just eesti kultuuriruumi silmas pidades.Töölehtedel leiavad kasutamist eesti muinasjutud, vanasōnad ja muud tarkuseterad.  Lisaks töölehtedele on kasutusel käemärgid jm. Materjalid on aineülesed ehk neid saab kasutada mitmetes erinevates tundides. Just siis kui vajadus tekib. 

Mil viisil  see protsess koolis juba töötab ja millised on tulemused,  räägib Loovhariduse seminaril lähemalt ōpetaja Maarja Kurgpõld.  Lapsevanem Pert Lomp jagab kogemusi kooli ja lapsevanemate edukast koostööst. Et kooli deviis “Ōnnelik laps koolis” looks aluse uuele paradigmale”Ōnnelik täiskasvanu”.

Ootame seminarile 29.11.2014!