Ideaalse kooli füüsiline ja vaimne keskkond

füüsiline:

suurema osa koolimajade seinad on praegu nukralt tühjad ja valged. Seda ruumi oleks võimalik tegelikult nutikalt ära kasutada. Seintel võiksid olla erinevate maailmakuulsate maalide reproduktsioonid. Iga maali kõrval võiks olla lühike seda maali ja võib olla ka kunstnikku tutvustav tekst. Niiviisi kunsti sees elades kasvaks õpilaste kultuurihuvi ja armastus ilma mingi enda poolse vaevata.

Koolis võiks olla erinevaidsotsiaalseid tegevusi nagu näiteks male, pinksi laud jms.

Koolis peaks olema palju erinevaid õdusaid sopikesikuhu saab vajadusel minna ja eralduda üldisest melust. See on väga oluline ka kodutunde tekitamisel kui koolis on olemas sellised kohad kus oleks ka peale tundide lõppu hea ja mõnus olemine siis tekiks koolile täiesti teine suhtumine. Minul tekkis näiteks VHK-ga selline tunne. Koolimaja on kella kaheksani õhtul lahti ja seni võid sa seal sõpradega rahulikult juttu ajada, filme vaadata või oma koduseid töid teha.

 

Vaimne ehk suhted kooli elanike vahel.

Üks kõige olulisemaid võtmesõnasid on minu arvates usaldus. Kui kogu koolipere vahel valitseb usaldus, on kõigi enesetunne palju parem. See on meeletult kasulik ka lapse arenemise seisukohalt. Vabadusega kaasneb ka vastutus  ja kui last usaldada, siis ta ka õpib seda. Mida varem ta sellega harjuma hakkab seda lihtsam on tal tulevikus.

Klassiõhkkond peaks olema peaaegu täiesti kriitikavaba, sest kriitika tapab loovuse. Ma arvan, et teatud olukordades tuleb kindlasti kritiseerida ja kriitika on kahtlemata vajalik, kui tuleks siiski rohkem olla avatud uutele ideedele, isegi kui esmapilgul võivad nad üsna rumalad tunduda. Õpetajate ja õpilaste vahel võiks olla lähedasem ja otsesem side. Näiteks kui mu vanemad käisid Tartu Ülikoolis, tavatsesid õppejõud tihti kohvikutes istuda ja nende juurde tulid üliõpilased, kes arutasid õppejõududega siis maailmaasjadest. Selline asi arendaks samuti üsna palju lisaks sellele, et kui sa oled õppejõuga isiklikult tuttav, on ikka piinlik loll olla.

 

ideaalse õpetaja portree

Õpetaja peab oma ainet väga hästi tundma ja armastama. Ta peab seda nagu Einstein ütles suutma seletada kasvõi 6-aastasele lapsele. Koos armastusega aine vastu tuleb ka kirg. Kirg on see mis on õpilastele kütuseks ja toob neile sära silmi.

Õpetaja peaks olema ka isiksus. Ta peab suutma klassis lahendada klassis distsipliiniprobleeme ja tal peavad olema seisukohad erinevatel teemadel. See ei täheda et ta neid õpilastele peale suruks. Ta tutvustab neile kõigest uusi vaatenurki.

 

Takistused ja lahendused

Liiga vähe noori õpetajaid: Tuleb muuta ühiskonna suhtumist õpetajaametisse. Seda peaks alustama õpetajaist endist. Tihti loen ma kusilt ajalehest, et mingi õpetaja jälle kurdab kui kehv palk tal on ja kui tüütu ja vastik töö see õpetamine on. Kõik sellised väljaütlemised kujundavad ühiskonna arvamust õpetajaametist. Kes tahakski õpetajaks tööle minna kui ajalehes käib pidevalt mingi hala, et õpetajatöö on vähetasustatud ja halb amet.

Ressursside puudus: Siin tuleb mängu kogukond. Kui koolil pole raha mingi asja jaoks ei tohiks see olla ainult kooli probleem. See peaks huvitama kõiki kogukonna liikmeid, et neil oleks piisavalt spordivarustust või uued õpikud uueks aastaks. Kui näiteks muusikaklassi oleks klaverit vaja ja koolil pole raha. Võiks selle küsimuse tõstatada kooli koosolekul ja äkki mõni vanem leiab, et tal on maal kusagil mingi vana klaver, mida keegi enam väga ei kasuta ja mille võiks koolile annetada küll.

Samamoodi võiks ühiskond koolidele rohkem raha anda, sest koolitatakse ju ikkagi homseid juhte.

 

Väga palju saab meie kogunemisel juurde rääkida. Palun vabandust, et ma selle nii hilja saatsin. Minu jaoks oli see väga keeruline ülesanne ja loodetavasti tuli see hästi välja. Ma ei pööranud suurt tähelepanu kirjutamisel kirjavahemärkidele.

 

Oskar Krööström