Isiklik Ideaalse kooli mudel

 

  • Ideaalse kooli vaimne ja füüsiline keskkond

 

Ideaalne kool peaks minu silmis olema kaasaegsete tehnikalahendustega rikastatult looduslähedane. Õpperuumides ja koridorides pole koonerdatud taimede rohkusega, mille eest õpilased saavad läbi vastutustunde tekkimise hoolitseda ning taimede kohta järk-järgult aina enam õppida. Samuti on nii õpilastele kui koolitöötajatele võimaldatud mitmed oma vaba aja veetmise variandid, sealhulgas mitmed lauamängud. Kooli vaimne keskkond peaks keskenduma inimese sügavamale olemusele ning õpetama inimest olema ja leidma iseennast. Läbi nende õpib inimene tundma ja teadvustama endale oma eluväärtusi, tõekspidamisi ja palju muud. Nii vaimse kui füüsilise keskkonna kohta tooksin ära märksõnad usalduslik, vastutuse andmine, avatud, turvaline  ja teadlik.

 

  • Ideaalse õpetaja portree

 

Portree eeskujulikust õpikust on kindlasti oma ala ekspert, kes ei lase ennast heidutada mõttest siduda lisaks enda õpetatavale ainele ka mitmeid teisi kursuseid õppetööga. Õpetajast õhkab teistest eristatavat autoriteeti, kuid tema olekust on võimalik välja lugeda usaldusväärsust, empaatiavõimet ja innustust. Õppematerjal, isegi meetodid on 1/5 pidevalt uuenevad, ajakohased ning mõned aluspõhjalised teadmised on vaid, mis õpilane peab tunnis kindlalt saama. Muu oleks õppekava näol kokku panna õpilaste ja õpetaja koostööl.

 

  • Takistuste ja lahenduste analüüs

 

Takistusteks on kindlasti inimeste kinnistunud harjumused, samuti seadusandlus, mida saab pärssida läbi eksperimentide edu näitlikustamise. Kooli töötajate töömoraali kasvatamiseks aitab kindlasti kaasa õpetajate suunamine tegevusele nende vabal ajal. Samuti oleks väga hea kui õpetajatele peale mõnda aastat tööd pikem puhkus anda, et ta saaks värskemana tagasi tulla ja uute ideedega edasi minna.

 

  • Kooli nägemus nelja osalisega: direktor, lapsevanem, õpilane

 

Ideaalne direkor on inimene, kes on valitud kooli juhiks kogukonna poolt ning on nende eest väljas. Samuti on samaaegselt tegu õpetajaga, kelle töö ei piirdu vaid juhtkonna keskel vaid läbi noorte õpetamise püsib tal kogu aeg tunnetus ja empaataiavõime õpilastega.

Ideaalne lapsevanem kooli perspektiivist on õpilase käekäigust ja edasistest valikutest huvitatud vanem, kes osaleb võimaluse korral aktiivselt koolielus, sellekohastes aruteludes ning pidevalt selle konstruktiivses arendamises ning mure- ja rõõmukohtade väljatoomises.

Ideaalne õpilane on julge ja teisi motiveeriv inimene, kelle sooviks on aidata kaasa kogukonna arengule ja näha oma hariduse omandamise vajalikkust ka kaugemalt.

 

  • Hariduse eesmärk

 

Hariduse eesmärk on luua elust, riigist ja maailmast ning selle kõige toimimisprintsiipidest huvitunud maailmakodanik, kes elab ja töötab nii enese kui ühiskonna arengu nimel.

 

Markus Rosin

august 2017

markus.rosin@gmail.com