0

Kas lõiming on reaalne ja teostatav eesmärk või kättesaamatu ideaal?

Juta Jaani
Tartu Ülikool
Ühiskonnateaduste Instituut
Ettekanne LoovHa seminaril “Õppeainete lõimimine”,20.02.2016.