01May
2014
0

Klaas ja Savi

Vanuseaste: põhikool.
Vahendid: Tühi klaasist pudel, 300-500g tükk voolimissavi, tahvel.
Ajakulu: 30 minutit.

Ülesanne: Moodustatakse 5-8 liikmelised rühmad.
1. Õpetaja selgitab, et tegemist on komisjoniga, kes peab kooli tööle võtma uue õpetaja. Kandidaatideks on härra või proua Klaas ning härra või proua Savi. Kandidaatidega võib ka tutvuda, kuid rühm peab oma otsuse tegema hiljemalt 10 minuti jooksul. Selleks tuleb rühmas paberi peale panna kirja mõlema kandidaadi tugevused ja nõrkused, sest otsust tuleb ka põhjendada. Mõlemat valida ei saa, seega valik tuleb igal juhul teha.
2. Seejärel demonstreerib õpetaja kandidaate, pannes tühja pudeli ja savitüki klassis nähtavale kohale. Soovi korral võivad rühmad võtta mõneks ajaks “kandidaadid” ka rühmadesse.
3. Rühmad panevad kirja kandidaatide tugevad ja nõrgad küljed.
4. Õpetaja kirjutab tahvlile mõlema kandidaadi nimed ning rühmade otsused. Seejärel toovad rühmad välja oma põhjendused. Esmalt tuuakse välja mõlema kandidaadi tugevused ning seejärel nõrkused.
5. Järgneb arutelu: Mille põhjal tegite oma otsuse rühmas? Kuivõrd olulist mõju avaldavad suhtlemisele välised aspektid ja eelarvamused? Kas on selliseid inimlikke omadusi, mis on igas olukorras positiivsed või negatiivsed? Kumma kandidaadiga on lihtsam asju ajada, kas hr/pr Klaasi või hr/pr Saviga? Kumb tahaksite ise olla, kas hr/pr Klaas või hr/pr Savi?