Kodu ja kooli koostöö käsiraamat

Soovitame tutvuda põhjaliku kogumikuga “Rõõmuga kooli” KODU JA KOOLI KOOSTÖÖ KÄSIRAAMAT

https://www.tartu.ee/sites/default/files/uploads/roomugakooli.pdf

EESSÕNA

Aune Valk, Kristel Ress

Selle raamatu koostamise tõukejõuks said meie endi, Tartu lapsevanemate küsimused selle kohta, kas kooli peaks saama valida ja kooliellu sekkuda ning kuidas teha seda nii, et lapse ja pere huvid poleks vastuolus kogukonna huvidega.

Mida teha, kui vanemaid ja laiemalt kogukonda huvitab, kuidas koolil läheb? Mõtleme just kooli, mitte ainuüksi oma last ega tema klassi.

Et need küsimused olid meie jaoks kesksed, said siinses kogumikus suuremat tähelepanu vanemate organiseerumise viisid (ptk 6) ja võimalused panustada kooliellu (ptk 5). Mõnes mõttes üllatuslikult avanesid raamatut koostades ka need aspektid kodu ja kooli koostööst, mis räägivad sellest, et koolil on roll vanemate harimises (vt lugusid peatükis 7), ning et vahest olulisim, mida selles koostöösuhtes silmas pidada, on vanemate osalus ja oskused toetada oma lapse õppimist (vt Kati Ausi ja Grete Arro artiklit 3. peatükis).