22Apr
2014
0

Kohus kunstiteose üle

Vanuseaste: gümnaasium.
Vahendid: kaardid kunstiteostega.

Ülesanne: Klass jaotakse kolmeks grupiks: advokaadid, prokurörid ja vannutatud mehed. Süüdimõistetu on kunstiteos. Õpetaja on kohtunik. Prokurörid esitavad vastu argumente (kritiseerivad kunstiteost, ütlevad mille poolest kunstiteos on halb). Advokaadid esitavad pool argumente (lükkavad ümber prokuröride argumente ning ütlevad mille poolest kunstiteos on hea, põhinedes läbitud materjalidel). Vannutatud mehed otsustavad, kelle argumendid olid veenvamad. (kindlasti nad põhjendavad, miks nad nii arvavad). Kohtunik jälgib korda. (peatab vaidlust, kui see kaldub teemalt kõrvale). Õpilastele antakse 20 minutit aega, et läbi mõelda oma argumendid ja kirjutada neid selges vormis. Kohtunik istub klassi ees. Advokaadid istuvad klassi paremal pool (argumente esindab üks inimene). Prokurörid istuvad klassi vasakul pool (argumente esindab üks inimene). Vannutatud mehed istuvad tagumistes pinkides. (ostust avaldab üks inimene)
Näide: Süüdimõistetu on K. Malevitši “Must ruut”. Prokurörid: „Selles teoses ei ole väärtust, sest seda saab teha iga inimene.“ Advokaadid vastavad: „Me oleme vastu. See teos on väärtuslik oma ideega ja uudsusega. Kunsti ei tehta mitte ainult ilu pärast.“ Prokurörid: „“Must ruut” on arusaamatu inimeste jaoks sest see ei kujuta mitte midagi.“Advokaadid: „Kunstiteos ei pea olema liiga jutustatav. Malevitš andis suprematismile teoreetilise põhjenduse. Suprematism on organiseeritud kõiksuse universaalse harmoonia seaduste järgi. Maailm ei piirdu ainult nähtavate esemetega, ei pea enam maalikunst loodust jäljendama. “Must ruut” on vana kunsti lõpp ja samal ajal uue kunsti algus.“.jne