17Apr
2014
0

Kõige pikem lause

Aine: võõrkeel (inglise keel)
Vanuseaste: põhikool
Ülesanne: Moodusta eessõnalistest sõnaühenditest (või etteantud hiljuti õpitud sõnadest) nii
pikk lause kui võimalik. Harjutust võib teha paarides (gruppides) ja aja peale. Võidab see
paar/grupp, kel teeb kõige pikem lause kõige väiksema ajakuluga.
Mõned näited: – Yesterday I was driving with my friends in my car across the street, over the hills,
through the woods, behind another slow car and after an hour I finally made it to school.
– I chase the kids over the couch, under the table, behind the chair, out the door, into the backyard,
behind the tree, over the fence, into the alley, on the neighbor’s property, throughout the night,
without end, and for too little money,