01May
2014
0

Kooli kodukord / meie klassi reeglid

Vanuseaste: algkool.
Vahendid: loosikaardid, kus igal kaardil on sõna kooli kodukorrast või üks klassis kokku lepitud reeglitest.

Ülesanne: Meie kooli kodukord koosneb märksõnadest nagu austan, märkan, olen eeskujuks, kuulan, sallin, aitan jne. Lapsed jagatakse rühmadeks, iga rühm võtab loosiga ühe kaardi. Koos tuleb välja mõelda situatsioon, milles käitumine kaardil olevat reeglit kirjeldab. Situatsioonid lavastatakse rollimänguna. Hea on, kui rühmades on segatud erinevad sõpruskonnad. Situatsioonide esitamine võib olla ka klassiõhtu eeskavaks.