Kujundava hindamise õpikogukond ootab õpetajaid ja koolijuhte kujundava hindamise seminarile

„KUJUNDAV HINDAMINE – INVESTEERING TULEVIKKU!“

27. oktoober, TLÜ Rakvere kolledž, Rakvere, Pikk tn 40, aula

Soovime oma projekti kaudu toetada koole, kes alustavad kujundava hindamise rakendamist.
Seminar on osa kujundava hindamise õpikogukonna projektist „Kujundava hindamise rakendamise jätkutoetustegevused üldhariduskoolidele”. Projekti rahastamise alus: Innove 02.03.2017 käskkiri nr 1.1-4/34 Statuut tegevus „Õpetajate ja haridusasutuste juhtide professionaalse arengu edendamine koostöövõrgustike kaudu elluviimine.
Projekti teises osas on võimalik osaleda praktikapäeval ühes õpikogukonna koolis. Kooli valimine toimub 27. oktoobri seminari töötubades.
Seminar ja praktikapäev on tasuta. Seminari lõunasöök tasuline.
Kogukonna esindaja Eda Heinla edah@tlu.ee

<Registreerumine on lõppenud kohtade täitumise tõttu>  

Päevakava

10.30 – 10.45  Avamine
10.45 – 11.15   „Õpilaste arengut toetav tagasiside“, Luule Niinesalu, Peetri Lasteaed – Põhikooli direktor.
11.20 – 11.40  „Kujundav hindamine Waldorfkoolides“, Riina Harma, Aruküla Vaba Waldorfkooli õpetaja.
11.45 – 12.15   „Kujundav hindamine – piits või präänik? “ Heidi Uustalu, Jüri Käosaar ja Maria Uuetoa, Kiviõli I Keskkooli direktor ja õpetajad.

12.20 – 13.00 Lõuna

13.00-14.15    TÖÖTOAD 1
„Kujundava hindamise kogemused Aruküla Vaba Waldorfkoolis“, õpetaja Riina Harma
„Kujundava hindamise kogemused Peetri Lasteaed – Põhikoolis“, õpetajad Marelle Lepik ja Helen Pullinen
„Digivahendite kasutusvõimalused kujundava hindamise toetamiseks“, Tartu Annelinna Gümnaasiumi õpetaja Urmas Heinaste
„Kujundava hindamise kogemused Viimsi Keskkoolis“, õpetaja Merle Sepp
„Kujundav hindamise kogemused Kiviõli I Keskkoolis“, õpetajad Jüri Käosaar ja Maria Uuetoa

14.15-14.30    Kohv ja tee

14.30-16.15    TÖÖTOAD 2
Teine valik eelnevatest töötubadest.
16.15-16.45    Kokkuvõtted ja tagasiside