Seminar

„Kool kui kogukonna keskus, kui koostöö süda“

1. dets. 2018

Mõttetreeningu käigus välja toodud

kooli ja kogukonna koostöö takistused ja lahendused.

 

LAHENDUSED ÕPILASE VAATENURGAST

 

Areng ei ole ükskõikne asi.  Areng on ühe ja kõigi asi. Meie praegused otsused mõjutavad ühte (meid ja kõiki) ehk kõiki, seepärast toimi meie mitte enda nimel.

Õpilane seob lapsevanemad, õpetajad, kogukonnad. seetõttu on soovitavalt vajalik kooliüritused laieneda kogu kogukonnale.

Õpilane on kooli minnes kangelane, võlur, kuid koolist väljudes on ta poliitikuid, võimu kartev ehk ennast mittehindav argpüks.

 

Kuidas seda muuta?  Mida saame teha?

 

Mida saab teha õpilane?

Mõtestamine: kas see on ainult minu mure või on seda ka kellegi teisega kusagil mujal juhtunud.

Suhtlemine: õpilasesindus; klassijuhataja, lapsevanemad, aineõpetajad.

Analüüsimine: kas ja kes on mõttekaaslased; kellega saab koostööd teha; mis on minu roll; kuidas tegutseda edasi.

Tegutsemine: mõttetalgud; koostöö teadjamate ja huvilistega; pidev olukorra analüüs ja etapi järel.

 

Takistuste ületamise võimalusi:

lastel, õpilastel täiskasvanutel
olla ja lubada olla loominguline; õpetada kogemuse läbi, mitte faktide järgi;
julgeda ennast asetada uutesse rollidesse; olla ja lubada olla loominguline;
teistega arvestamise teadlik õppimine; julgeda ennast asetada uutesse rollidesse;
tervislik (?) enesekehtestamine – esitades endale küsimuse: kas keegi on minust tähtsam? vajalikud on sotsiaalse intelligentsuse tunnid;
tunnetada ennast maailma nabana koos sellest tulenevate kohustuste ja õigeustega; õpilaste kaasamine eesmärkide seadmisel; ühiste eesmärkide püstitamine kooli ja kogukonna vahel, kus igaühel on õigus/kohustus arvamuse avaldamiseks;
teadlik enda keerulisse olukorda panemine; hierarhia/seisuste kaotamine koolis ehk kõik on võrdselt tähtsad;
mugavustsooni avardamine sellest ikka ja jälle välja astudes; mugavustsooni avardamine sellest ikka ja jälle välja astudes;
silmaringi avardavad kohtumised; silmaringi avardavad kohtumised;
hoolimine, kuulamine, armastada ennast, armastada teisi;

õppida ennast kuulama, ennast mõistma, välja elama ja maandama;

põhiväärtused läbi kogemuste ja seletuste: hoolimine, kuulamine, armasta ennast, armasta teisi;

õpetada ennast kuulama, ennast mõistma, välja elama ja maandama;

tunda end väärtustatuna ja seda, et minu arvamus on oluline sõltumata minu east tunda end väärtustatuna ja seda, et minu arvamus on oluline sõltumata minu east
vähem vingumist, et midagi ei tehta ja kõik on paha, rohkem tegusid parema koostöö nimel; vähem etteheiteid, rohkem tegusid parema koostöö nimel;
usalduse taastamiseks luua koostööprojektid, kus kõik osalised saavad panustada; öelda ja panna laps uskuma, et ta saab olla ükskõik kes, kui ta ainult tahab;
eksimise aktsepteerimine – vigadest õpitakse, vigade analüüs viib uute lahendusteni! lapse peegelduse järgi korrigeerida seda, mida ja kuidas õpetada;
teadvustada, et muutused algavad minust, seetõttu on vaja oma mõtteid jagada, arutleda usalduse taastamiseks luua koostööprojektid, kus kõik osalised saavad panustada;
leida inimene (sed), kes sind ära kuulab eneseväärtustamise taastamiseks ja arendamiseks samuti koolitused;
teadvustada, et probleemid on lahendamiseks klassis võiks olla kuni 16 õpilast;
mõista, et mistahes tulemuste saavutamiseks on vaja teha (koos)tööd. eksimise aktsepteerimine – vigadest õpitakse,  vigade analüüs viib uute lahendusteni!

 

Vaata ka takistusi ja erinevatest vaatenurkadest pakutud lahendusi

Kooli ja kogukonna koostöö takistused

Lahendused koolijuhi vaatenurgast

Lahendused õpetaja vaatenurgast

Lahendused kogukonnaliikme vaatenurgast

Lahendused lapsevanema vaatenurgast