Loovharidus Eesti moodi IX

KUJUNDAV HINDAMINE II

23. aprill , TLÜ-s, Narva mnt. 25

Toimumisaeg: 23.04.2016, kell 11.00-17.30.  Tallinna Ülikooli Terra Maja IV korrusel, Narva mnt 25. Osalemistasu: 15EUR (tasumine kohapeal või arvega, arve soov malm.tiina@gmail.com) – Loovtoimkond

11.05-11.15 Avamine
11.15-11.30 Kujundava hindamise mõistest. Eda Heinla, ühendus LoovHA, TLÜ dotsent.
11.35-12.10 Kujundava hindamise rõõmud – mured Pärnu Vabakoolis. Õpetajad Liia Severin ja Vilve Noppel, õpilane Jasmiin Üpraus.
12.15-12.40 Kujundava hindamise vahendid: Plickers, Quizizz, Learningapps, Zipgrade. Kahoot!, PeerMark. Urmas Heinaste, TÜ tehnoloogiahariduse spetsialist, Tartu Annelinna Gümnaasium, tehnoloogiaõpetaja.
12.45-13.25 Lõuna. Töötubadesse!
13.30-15.00 TÖÖTOAD 1
15.00-15.15 Kohv ja tee.
15.15-16.45 TÖÖTOAD 2
16.45-17.15 Kokkuvõtted. Vaba mikrofon, ideed, mõtted!

TÖÖTOAD (võimalik valida kaks)

„Kujundava hindamise praktikad Pärnu Vabakoolis“ Liia Severin, Vilve Noppel
Oma töötoas keskendume I kooliastme õpilase enesehindamisele. Tutvustame meie laste enesehinnangumappe ja vaatame tulevikku. Õpilase enesehindamine ja arenguvestlus. Pakume võimalust läbi praktilise tegevuse koguda ideid õpilaste efektiivsemaks enesehindamiseks 3. klassi lõpuks.

“Sisuliselt ja praktiliselt kujundavast hindamisest“ Merle Sepp, Viimsi Keskkool
Sisuliselt on hindamise peamised eesmärgid õpilase arengu toetamine, õpetaja tegevuse suunamine õpilase õppimise ja individuaalse arengu toetamisel. Praktiliselt on vaja jõuda tähendusliku eesmärgi, jõukohase pingutuse, valikuvõimaluste ja edasisideni. Need on õppeprotsessi etapid, mis aitavad õpilasel mõista, missugune on tema õppimine ning keskenduda sellele, kuidas õpilane õpib.

„Kujundava hindamise vahendite kasutamine“ Urmas Heinaste, Tartu Annelinna Gümnaasium, tehnoloogiaõpetaja
Töötoas püüaks neid samu vahendeid valida, tricider abil ja siis eesmärgipäraselt rakendama õppida, õppematerjal luua jagada ja testida. Tutvu lingiga https://www.hm.ee/sites/default/files/digipadevuse_enesehindamise_raamistik_0.pdf

“Eneseanalüüs kui kujundava hindamise osa?” Helen Pullinen, Kreet Piiriselg, Peetri Lasteaed – Põhikooli õpetajad ja Luule Niinesalu, kooli direktor
Mis on kujundav hindamine? Peetri Lasteaed- Põhikoolis võtavad õpilased võimetekohaselt osa oma õppimise eesmärgistamisest, kavandamisest ja hindamisest. Mis ja kes mõjutab enesehinnangu kujunemist? Missugused võimalused on õpetajal lapse enesehinnangu toetamiseks? Kuidas analüüsida iseennast ja kaaslast?

„Kujundav hindamine Tallinna Reaalkoolis“ Kati Kurim ja Martin Saar, Tallinna Reaalkooli õpetajad
Töötoas antakse ülevaade kujundava hindamise põhimõtetest Tallinna Reaalkoolis. Näidete varal selgitatakse, kuidas toetatakse sel viisil õppija arengut. Praktilises osas arutletakse mõningate kokkuvõtvate tööde ja praktiliste tööde juhendite toel, kuidas saavad õpitulemuste saavutamist (ja pädevuste kujunemist) hinnata nii õppija ise kui tema juhendaja õpetaja. Ühtlasi käsitletakse, mis viisil saab vajalikku tagasisidet nii hinnatud töö kui ka eKooli vahendusel õppija, tema pere ja ka õpetaja.

ETTEKANNETE LÜHITUTVUSTUS

„Kujundava hindamise mõistest“ Eda Heinla, ühendus Loovharidus, TLÜ dotsent
Ühine arutelu teemal, mis on kujundav hindamine.

„Kujundava hindamise rõõmud – mured Pärnu Vabakoolis“ Liia Severin ja Vilve Noppel, Pärnu Vabakooli õpetajad, Jasmiin Üpraus, Pärnu Vabakooli õpilane
Pärnu Vabakoolis on kirjalikku tagasisidet antud 17 aastat. Oleme läbinud erinevaid, huvitavaid ja õpetlikke etappe. Oma ettekandes jagame kirjaliku tagasiside andmise rõõme – muresid. Kuuleme õpilase Jassmiin Üpraus’e arvamust kujundavast hindamisest.

„Kujundava hindamise vahendid: Plickers, Quizizz, Learningapps, Zipgrade. Kahoot!, PeerMark“ Urmas Heinaste, TÜ tehnoloogiahariduse spetsialist, Tartu Annelinna Gümnaasium, tehnoloogiaõpetaja
Ettekandes tutvustatakse teoreetiliselt kujundava hindamise vahendeid nagu Plickers, Quizizz, Learningapps, Zipgrade. Kahoot!, PeerMark

Meid toetavad: 
 HIkeskuse logo TÜ 
 Perekond.eu logo ja slogan
     
Kunstiteraapiate osakond