Ühenduse Loovharidus seminar

“Kooli ja kogukonna koostöö“

Ühenduse Loovharidus liikmed lähtuvad oma eesmärkide elluviimisel sellest, et loov toimimine saab teostuda kõikide osaliste – haridusametnike ja -poliitikute, haridusasutuste juhtide, õpetajate, kasvatajate, lapsevanemate ja laste –  omavahelises koostöös. Seetõttu kutsume oma seminarile „Loovharidus Eesti moodi V“ kõiki eelnimetatud osapooli, soovitavalt ühest koolist/lasteaiast mitu osalejat ja veel parem, kui saaks tulla esindus kõikidest osapooltest – juhatuse liikmed, õpetajad, lapsevanemad.

 Toimumisaeg: 12.06.2015, kell 11.00-17.00 Toimumiskoht: Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, ruumis T-410. Osalemistasu: 10EUR (tasumine kohapeal või arvega, arve soov malm.tiina@gmail.com) – Loovtoimkond

 

12. juunil toimub Tallinna Ülikoolis, viies kokkusaamine, mille eesmärgiks on toetada koolijuhtide, õpetajate, laste, lapsevanemate koostööd, tutvustada kogukondlikku koostoimimist ning toetada seeläbi loovhariduse edendamist. Seminari ettekanded tutvustavad kooli ja kogukonna koostöö teoreetilisi lähtekohti, kui ka tegelikkuses toimivat koostööd. Töötubades saab ise nautida erinevaid koostööd toetavaid harjutusi, tegevusi ja arutelusid, leida üheskoos võimalusi kogukondliku mõtlemise ja parema koostöö poole. Kõik ettekanded ja töötoad võetakse videosse perekond.eu poolt.

 

 

 

  

Seminari päevakava:

(Ettekande/töötoa tutvustus avaneb selle pealkirjal klikates)

 

 • 11.05-11.10 Avamine.
 • 11.10-11.40 Karin Lukk, Tartu Kivilinna Gümnaasium, direktor:
  Ühes koos tegutsemisest üheskoos tegutsemiseni
 • 11.45-12.15 Toomas Trapido, Gaia Hariduse Selts:
  Kool kui kogukonna peegeldus
 • 12.20-12.40 Tiiu Kadajas, Tartu Katoliku Hariduskeskus, sotsiaalpedagoog:
  Sotsiaalpedagoogiline suhe koolikogukonnas
 • 12.45-13.10 Kohvipaus. Töötubadesse jagunemine!  
 • 13.10-14.40 TÖÖTOAD
 • Eva Kalbus, Tallinna 32. Keskkool, draama- ja teatriõpetuse õpetaja:
  Loovuse ja koostöö harjutused ja mängud klassiruumis.
 • Liivi Luhtaru, Tallinna Vaba Waldorfkool: 
  Koostöö - koos kasvamine.
 • Piret Soosaar, MTÜ Foorumteater:
  Foorumteatriga lahendusi otsimas!
 • Raivo Ilmsalu, Perekond eu, lapsevanemate koolitaja ja paarisuhteterapeut
  Konflikt, kui lotovõit ja koostöö süda. Töötuba kahes osas 1,5h + 1,5h
 • 14.40-15.00 Kohvipaus
 • 15.00-16.30 Töötoad jätkuvad.
 • 16.30-17.00 Kokkuvõtted töötubadest. Vaba mikrofon, ideed, mõtted!
Vaata ka eelmise, koostööle keskendunud, seminari ettekannete kokkuvõtteid…Videote vaatamiseks Klikka siin

 

Kallid koolijuhid ja õpetajad,

Otsime Loovusringi läbiviimiseks kooli, kes on huvitatud meiega koostööst.

Tahame toetada … õpetajaid Põhikooli Riikliku Õppekava üldosas püstitatud Õppe ja kasvatuseesmärkide teostamisel: “§3 (1) Kool aitab kaasa õpilaste kasvamisele loovateks, mitmekülgseteks isiksusteks, kes suudavad ennast täisväärtuslikult teostada …” õpilaste loovuse avaldumist järgmiste harjutuste ja tegevuste kaudu: loova mõtlemise-, tähelepanu- ja keskendumise toetamine; enesejuhtimise ja –maandamise oskuste arendamine; käelise tegevuse arendamine; avatud suhtlemise arendamine; õpetajaid õppeaine kesksete ja õppeaineid lõimivate loovharjutuste väljatöötamisel; õpetajate-lapsevanemate- õpilaste loovuse alast koostööd .

Tegevuste eesmärk: välja töötada uurimusele põhinev põhikooli I ja II astmele loovuse avaldumist toetav õppe- ja tegevuste programm.

Tööviisid: 1) loovust toetavate tegevuste läbiviimine õpilastega koolipäeva sees üks tund kord nädalas; 2) loovust toetavate tegevuste läbiviimine koostöös õpetajatega, lastevanematega ja lastega, üks kord kuus õhtuti; 3) ühised loovuse teemalised arutelud ja tegevused koos õpetajatega, kord kuus. Rahastus: Tahame saada projektipõhist rahastust 2015/16 õppeaastaks.

Ühtlasi kutsume Teid ka jagama lugusid oma edukatest kogemustest ja loovust arendavaid harjutusi ja tegevusi! Palume edulood saata aadressile edulood@loovharidus.ee ja harjutused harjutused@loovharidus.ee

 

Meid toetavad:   

haridusmin_3lovi_est 
 HIkeskuse logo TÜ
Perekond.eu logo ja slogan
norplus_logo

 

 

Kunstiteraapiate osakond