fetishroom
 • Juta Jaani
  Tartu Ülikool
  Ühiskonnateaduste Instituut
  Ettekanne LoovHa seminaril “Õppeainete lõimimine”,20.02.2016.

 •  
  Üldiselt seminarist
  Lõimingu eelduseks on õpetajale võimaldada aega.
  Kasulik info sellest, kuidas lõimingut mõistetakse ja läbi viikase meie koolis.
  Oli väga vajalik ja kasulik päev.
  Sellist […]

 • Allolev on Liia Severini ja Vilve Noppeli 27.11.2015 seminari ettekande materjal.

  Seminarist lähemalt saab lugeda SIIN


   

 • Ühendus LoovHA ootab teid ka sellel aastal “Loova õpetaja töörühma” miniseminaridele.
  Seminarid toimuvad Eesti Lastekirjanduse keskuses (Tallinn, Pikk tn. 73), kuus korra, reedel, kell 15.00-17.30. Jagame ja […]

 • margo became a registered member 2 years, 3 months ago

 • Perekond.eu ja Loovharidus.ee koostöös avaldasid 26. maile planeeritud Vanemluse Ümarlaual osalejatele video: Milline on ühisosa, mis loob konfliktide ning erimeelsuste korral võimaluse arenguks?

 • Ootame teid 15. mai kell 15.00 – 18.00, Eesti Lastekirjanduse keskusesse (Tallinn, Pikk tn. 73) “Loova õpetaja” töörühma seminarile. Kohtumise eesmärgiks on jagada õpilaste ja õpetajate loovuse avaldumist […]

 • Kadi Aavik became a registered member 2 years, 6 months ago

 • Carol became a registered member 2 years, 6 months ago

 • Liis Liivamägi became a registered member 2 years, 6 months ago

 • 1. Eesti hariduse kõige põletavam probleem on õpetaja madal maine ja staatus.  Rahvusvahelise õpetajauuringu TALIS 2013  alusel tajub Eesti koolijuhtidest vaid 12% ja põhikooli lõpuklasside õpetajatest 13,7% , et […]

 • Ettekanne Loovaharidus Eesti moodi IV seminaril: “Õpetaja on loov”
  Autor: Viive-Riina Ruus
  Globaalses mastaabis toimuval üleminekul tööstusühiskonnast teadmusühiskonda on kesksed õppimine, loovus ja […]

 • Tea Oll became a registered member 2 years, 6 months ago

 • Ootame  õpetajaid 20. märtsil  kell 14.00 – 17.00, Eesti Lastekirjanduse keskusesse (Tallinn, Pikk tn. 73) “Loova õpetaja” töörühma seminarile. Kohtumise eesmärgiks on jagada õpilaste ja õpetajate loovuse […]

 • Nugis became a registered member 2 years, 7 months ago

 • Loovseminarid
  “Lapse loovuse avaldumise toetamine koduses keskkonnas “
  Seminar annab lapsevanematele teadmisi kuidas laste loovuse avaldumist toetada ja tutvustab loovat mõtlemist arendavaid tehnikaid.
  Seminari […]

 • Mis see on?
  Supervisioon on loovmeetodeid kasutav nõustamine, kus supervisioonile tulija valib, millisele oma tööga seotud teemale ta tahab uut vaatenurka või lahendust leida. Eesmärk on tööga seotud teemade […]

 • Kuidas kasutada tahtejõudu nii, et see ei väsiks? Kuidas olla usaldav ja kindlameelne korraga? Mis on kujutluspilt ja kuidas seda kasutada? Eesmärk võib olla nii pärssiv kui inspireeriv – kuidas teha vahet juba […]

 • ThumbnailMR Lontova MTÜ tegutseb Natura 2000 alal paiknevas Lontova seikluspargis, Kundas. MTÜ loodushoiu-alaseks missiooniks on loodussõbraliku eluviisi propageerimine ning keskkonna ja inimese vajaduste vahelise […]

 • Kuidas olla ônnelik? Mida on selleks vaja? Head suhted, rahuldustpakkuv ja inspireeriv töö,  pōnev hobi, piisavalt raha, armastav perekond, oma kodu, lapsed…Inimeste soovid vōivad erineda, kuid eesmärk on sageli üks – olla ōnnelik.

  Peetri kool asub Harjumaal, Rae vallas. 2013. aastal pälvis kool  “Hea kooli rajaleidja” konkursil ühena kolmest koolist Eestis TÜ Eetikakeskuse tiitli “Väärtuskasvatuse kool 2013”.

  2015 aasta jaanuarist käivitub koolis arendusprotsess  “Tegija minu sees” (TMS). Tegemist on sammuga, mis ei vaja ei haridusreformi ega seadusemuudatust. Ja ei muuda mingilgi määral ōppekava mahtu. See hakkab olema lihtsalt osa igapäevasest koolielust. Kōik tänu lapsevanemate ja kooli koostööle. Tegemist ei ole millegi kardinaalselt uuega, paljutki kasutavad ōpetajad oma töös juba praegu.

  Uudne  arendusprotsess vōi mōtteviis ōpetab lastele, kuidas olla tulevikus edukas ja elus paremini hakkama saada. Ehk keskendub nende isiksuse arendamisele.

  Elu on näidanud, et lisaks koolist saadavatele akadeemilistele teadmistele, vajavad lapsed tänapäeval ka oskusi  igapäevaeluga toimetulekuks. Koostöö, vastutus, oma tugevate ja nôrkade külgede tundmine, head suhted kaaslastega on vaid mōned märksōnad.  TMS toetab eelkōige just nende oskuste ja isikuseomaduste arengut.

  Jaanuari alguseks valmivad ka protsessi toetavad  töölehed, millised eestindasid Peetri kooli ôpetajad.  Ameerikast pärit materjalid ei ole ainult tōlgitud, vaid  muudetud eestipäraseks ja kohandatud just eesti kultuuriruumi silmas pidades.Töölehtedel leiavad kasutamist eesti muinasjutud, vanasōnad ja muud tarkuseterad.  Lisaks töölehtedele on kasutusel käemärgid jm. Materjalid on aineülesed ehk neid saab kasutada mitmetes erinevates tundides. Just siis kui vajadus tekib. 

  Mil viisil  see protsess koolis juba töötab ja millised on tulemused,  räägib Loovhariduse seminaril lähemalt ōpetaja Maarja Kurgpõld.  Lapsevanem Pert Lomp jagab kogemusi kooli ja lapsevanemate edukast koostööst. Et kooli deviis “Ōnnelik laps koolis” looks aluse uuele paradigmale”Ōnnelik täiskasvanu”.

  Ootame seminarile 29.11.2014!

   

 • Load More