• Allolev on Liia Severini ja Vilve Noppeli 27.11.2015 seminari ettekande materjal.

  Seminarist lähemalt saab lugeda SIIN


   

 • Ühendus LoovHA ootab teid ka sellel aastal “Loova õpetaja töörühma” miniseminaridele.
  Seminarid toimuvad Eesti Lastekirjanduse keskuses (Tallinn, Pikk tn. 73), kuus korra, reedel, kell 15.00-17.30. Jagame ja […]

 • Perekond.eu ja Loovharidus.ee koostöös avaldasid 26. maile planeeritud Vanemluse Ümarlaual osalejatele video: Milline on ühisosa, mis loob konfliktide ning erimeelsuste korral võimaluse arenguks?

 • Ootame teid 15. mai kell 15.00 – 18.00, Eesti Lastekirjanduse keskusesse (Tallinn, Pikk tn. 73) “Loova õpetaja” töörühma seminarile. Kohtumise eesmärgiks on jagada õpilaste ja õpetajate loovuse avaldumist […]

 • 1. Eesti hariduse kõige põletavam probleem on õpetaja madal maine ja staatus.  Rahvusvahelise õpetajauuringu TALIS 2013  alusel tajub Eesti koolijuhtidest vaid 12% ja põhikooli lõpuklasside õpetajatest 13,7% , et […]

 • Ettekanne Loovaharidus Eesti moodi IV seminaril: “Õpetaja on loov”
  Autor: Viive-Riina Ruus
  Globaalses mastaabis toimuval üleminekul tööstusühiskonnast teadmusühiskonda on kesksed õppimine, loovus ja […]

 • Ootame  õpetajaid 20. märtsil  kell 14.00 – 17.00, Eesti Lastekirjanduse keskusesse (Tallinn, Pikk tn. 73) “Loova õpetaja” töörühma seminarile. Kohtumise eesmärgiks on jagada õpilaste ja õpetajate loovuse […]

 • Loovseminarid
  “Lapse loovuse avaldumise toetamine koduses keskkonnas “
  Seminar annab lapsevanematele teadmisi kuidas laste loovuse avaldumist toetada ja tutvustab loovat mõtlemist arendavaid te […]

 • Mis see on?
  Supervisioon on loovmeetodeid kasutav nõustamine, kus supervisioonile tulija valib, millisele oma tööga seotud teemale ta tahab uut vaatenurka või lahendust leida. Eesmärk on tööga seotud teemade […]

 • Kuidas kasutada tahtejõudu nii, et see ei väsiks? Kuidas olla usaldav ja kindlameelne korraga? Mis on kujutluspilt ja kuidas seda kasutada? Eesmärk võib olla nii pärssiv kui inspireeriv – kuidas teha vahet juba […]

 • ThumbnailMR Lontova MTÜ tegutseb Natura 2000 alal paiknevas Lontova seikluspargis, Kundas. MTÜ loodushoiu-alaseks missiooniks on loodussõbraliku eluviisi propageerimine ning keskkonna ja inimese vajaduste vahelise […]

 • 26. septembril korraldas ühendus Loovharidus võrgustiku ja aktiivi moodustamise seminari. Seeläbi alustas ühendus oma olulise eesmärgi täitmist: tuua kokku ja hoida kestlik loovhariduse toetajate koostöövõrgustik. Seminaril osalesid koolijuhid, õpeajad ja lapsevanemad, kes soovivad midagi konkreetset ära teha laste, õpetajate ja lapsevanemate loovuse arendamise nimel. Seminari toetasid Haridus- ja Teadusministeeriumi algatus Huvitav Kool, Tallinna Ülikooli Haridusinnovatsiooni keskus ja TLÜ kunstide instituudi kunstiteraapiate osakond.
  Kokkusaamise esimeses pooles arutlesid osalejad selle üle, millises keskkonnas saab inimene loovalt toimida? Koosolijad tõid välja järgmised loovat toimimist toetava koolikeskkonna ehk „uue loova kooli“ põhitunnused, kuhu on lisatud ka katkedesitlustest:
  • positiivne mikrokliima, selline mida tunnetab iga inimene kooliuksest sisenemisel;
  • kõigi osapoolte (laps, õpetaja, lapsevanem) vastastikune hoolivus ja koostöö: „… vanemad teavad, mida me teeme, kuidas me teeme ja milleks teeme“;
  • hindamine ja tagasiside on võtmeasi: „ me võime olla loovad, oodata loovust, aga kui hindame õpilasi ühe mõõdupuu järgi, siis me ei saa seda oodata“;
  • vabadus ja vastutus: „… kui meil on kindlad eesmärgid on sõnastatud, siis on kõigil vabadus valida meetodid, kuidas sinna jõuda“; „… lapsed tunnevad, et kool on nende teha“.
  • vastastikune toetamine: „igat kolleegi ja õpilast peab toetama“;
  • kindlustunne ja turvalisus, teistest erinevaks eneseväljenduseks ja teist moodi tegemiseks: „.. klassis on kriitika ja hirmuvaba keskkond“;
  • emotsionaalne vabadus , mis tagab rahuliku koostoimimise, hea tunde teiste inimestega koos olemisest;
  • õpetaja on koolis võtmeisik, loomulikult on ta oma eriala hea spetsialist, aga ka väga hea ja uuendusmeelne inimene: „… kui õpetaja ei taha, ei soovi muuta, muutuda, siis ka koolis ei muutu midagi“;
  • riiklik õppekava ei keela, ei piira, vaid annab kõik võimalused: „… ühelgi koolil ei ole piiranguid loova kooli tegemiseks“;
  • huviharidus annab lisaväärtuse: „… suurepärane, kui koolil on võimalus pakkuda kunste, liikumist, keeli, nuputamist“.

  Teises pooles alustati konkreetset tegevuskavade väljatöötamisega: „Mida Sina oskad ja soovid teha?“ „Kuhu tahaks jõuda 2015 aasta kevadeks?“
  Arvestades kõikide oskusi ja soove moodusus seminaril kolm teemavaldkonda ja aktiivset tegevust alustavad töörühma.
  • Loovate pädevuste meetodite ja tehnikate jagamise rühm. Tegevuskava: rühm kohtub kuus korra ja liikmed kutsuvad juurde oma kooli õpetajaid. Esimene kohtumine toimub 7. novembri 32. Keskkoolis, mille „sissepääsu piletiks“ on ühe loovust arendava harjutuse läbiviimine. Kõigile õpetajatele ja lapsevanematele toimub loovalt õpetamise ja loovate pädevuste õpetamise seminar 7. märtsil 2015. Projektitaotluse õnnestumise korral korraldatakse õpetajatele 2-3 päevane suveseminar.
  • Õpetajate, kooli juhtkonna ja lapsevanemate koostöö aktiiv: Tegevuskava: koostöö töötubade korraldamine erinevatele sihtrühmadele. Kõigile õpetajatele, koolijuhtidele, lapsevanematele seminar 29. novembril 2014.
  • Lapsevanemate kaasamise aktiiv. Tegevuskava: FB uus lehekülg, kuhu saavad lapsevanemad omavahel postitada häid sõnumeid.

   

 • 18.-19. augustil 2014 toimus Narvas kolmas Põhja- ja Baltimaade loovusfoorum “Loov eneseväljendus”. Foorum otsis ja esitas sõnas, muusikas, liikumises ja tantsus, kunstis ning draamategevuses loovaid väljendusvorme, mida saab kasutada igapäevases õppetöös, suhtlemises ja koostöös.

  Foorumile oli kogunenud õpetajaid, koolijuhte, huvijuhte, haridustöötajaid, kelle sooviks on loovuse abil kooli-, õppimis- ja loomisrõõmu kasvatamine, lastes loovuse äratamine ja toetamine, iseendas loovate võimete leidmine ja nende kasutamine. Esinemas ja loovaid töötubasid juhtimas oli eksperte Eestist ja kõigist Põhjamaadest. Valitses mõnus loominguline vaba ja rõõmus õhkkond, kus kolleegidel oli võimalus vahetada ideid ja jagada kogemusi.

  Loovhariduse ühendus osales foorumil täies koosseisu. Saime palju uusi tuttavaid ja laiendasime toetajaskonda. Juhtisime ka kahte töötuba. Triin Tarn Werbeck laulu töötuba – “Kuidas kõlada iseendana”. Kerttu Soans ja Aino Kuntsel loov-meditatiivset töötuba “Tahtejõud vs usaldus”.

 • 2014.a. novembris kogunes Tallinna 32. Keskkoolis esimest korda  töörühm “Loov õpetaja”. Teist korda saadi kokku Lastekirjanduse keskuses, kus ka edaspidised kohtumised toimuma jäävad. Mõlemal korral osales üle […]

 • Artikkel ilmus Maalehes 28. juuni 2014.

  Meie aja vaim on hindav. Näidik ja mõõdik on ülimaks saanud kui tõde ise, ja mure tehtava sisu pärast taandunud olematuks selle kõrval, kuidas välja paistame. Ent […]

 • Tallinna Ülikooli kunstiteraapiate osakonnas on taas võimalus kõrvalainena või Avatud Ülikooli raames õppida loovusõpetust(24 EAP).
  Kui tahad nautida enda loovuse avaldumist ja kui Sul on oluline oma erialal töötades kasutada loovuse arendamist toetavaid individuaalseid ja rühmatöö tehnikaid, siis ootame Sind õppima Loovusõpetuse kursustele.
  Kui oled huvitatud looduse mõtestamisest loova eneseteostuse ressursina, siis seda pakub kevadsemestril kursus Loodus kujutluse ja taju mõjutajana.

  Õppetöö toimub tsükliõppena reedel ja laupäeval. Tunniplaan ja registreerimine Avatud Ülikooli kaudu õppijatele  TLÜ tudengitele registreerumine ÕISI-s.

  Kiirusta registreerima, sest kursus Loova mõtlemise tehnikad toimub juba 5. ja 6. septembril. Kursuse õppejõud Eda Heinla.

   

 • Võibolla on kõigil vanematel ja õpetajatel just praegu parim hetk korraks aeg maha võtta ja mõelda – milline on see kool, kuhu lapsed (sel aastal) lähevad.
  Pereterapeut Jesper Juulilt ilmus väga huvitav raamat […]

 • Loovhariduse toimkond tahab ka oma sõna sekka öelda ja meid võib Paide vallimäel vaba mikrofoni ees kuulda 16.augustil, laupäeval, kell 12.30 teemaga: Loovharidus – loov toimimine lapse, lapsevanema ja õpetaja omavahelises koostöös.

 • Täname kõiki osalejaid inspireeriva ja loova õhkkonna eest! Kohtumiseni uutel kokkusaamistel! Seni pakume meenutamiseks suvekooli töötubade pildigaleriid.” Vaata pildigaleriisid > - Loovharidus
  korraldustoimkond

 • Load More