• Inga posted an update 5 years ago

    Loovharidus on suurepärane algatus! Soovin, et see laieneks kogu haridusele, mitte keskenduks ainult põhikoolidele.
    Nt alushariduse tähtsusest loovuse kujundamisel kirjutas Külvi Teder Õpetajate Lehes http://opleht.ee/16173-hea-lasteaed-toetab-loovust/
    “Loovus, sh uute ideede teke, oskus teha valikuid, näha tervikpilti, luua seoseid ning valida väärtusi, areneb aju sügavaimas osas ehk ajutüves esimesel seitsmel eluaastal, jäädes mõjutama inimese käitumist ja võimekust kogu elu.”

    • Loovhariduse ühenduse liikmed soovivad samuti, et muutused toimuksid kogu haridussüsteemis, ka alushariduses. Meie põhieesmärk on täiuslikult ja rõõmsalt koostoimiva ühtse meeskonna loomine: Kool (lasteaed) – laps – lapsevanemad. s.t, et koolis (lasteaias) oleks hea lastel (loovad, õpirõõmu valmistavad õppemeetodid, rõõmsad, rahulolevad ja heatujujlised õpetajad, lastevanemate toetus koolis/lasteaias toimuva suhtes), õpetajatel (haridussüsteem ja kooli juhtkond loovad tingimused/toetavad neid tingimusi, mis võimaldavad rakendada loovaid, õpirõõmu tekitavaid õppemeetodeid. Et õpetajatel oleks tahe otsida üles iseendas oma loova potentsiaali, see avada ja seeläbi õpetada loovalt ) ja et oleks olemas ka kodune (lastevanemate) toetus. Meie soov on, et see saaks reaalsuseks igas koolis (lasteaias) Eesti maal.