21Apr
2014
0

Organismide keemiline koostis: DNA biheeliks

Vanuseaste: gümnaasium.
Vahendid: Õpilased ise.
Ülesanne: Õpetaja jagab õpilased neljaks grupiks ja annab neile vastavad värvilised kleepsud käte peale. Fosfaadid (oranžid), Gunaniin (lilla), Tsütosiin (roosa), Adeniin (roheline) ja Tümiin (sinine). Eelnevalt on õpitud DNA biheeliksi ehitust ja nüüd on õpilastel iseseisev ülesanne moodustada endast biheeliks. Õpilased peavad teadma kuhu nende grupp paigutub. Kui see on moodustatud, siis lõikab õpetaja grupi katki ja seletab kuidas toimub valgu süntees.