Liigu sisu juurde

Teised küpsised salvestuvad teie arvutisse ning need tuleb soovi korral kustutada manuaalselt. Kliendi õigused seoses isikuandmetega 8.

Patsiendi isikuandmete töötlemine meditsiiniteenusele regitreerimisel Patsiendilt kogutakse isikuandmeid meditsiiniteenusele registreerides. Patsiendilt kogutakse järgmisi isikuandmeid registreerides: ees- ja perekonnanimi; telefoninumber Isikuandmeid on vaja töödelda broneeringu vormistamise eesmärgil ja need kogutakse otse Kui patsiente toodeldakse või tema eestkostjalt.

Isikuandmeid võib töödelda siis, kui isik on selleks oma nõusoleku andnud, või kui selline alus tuleneb seadusest. Kui isikuandmeid töödeldakse inimese nõusolekul, määrab inimene ise need andmed ja eesmärgid, mille jaoks on lubatud tema isikuandmeid koguda ja töödelda, sealhulgas selle, kellele on lubatud neid edastada. Nõusolek peab tuginema vabal tahtel ning vaikimist või tegevusetust nõusolekuks ei loeta. Üldreeglina peab nimetatud nõusolek olema kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

Patsiendi isikuandmete töötlemine meditsiiniteenuse osutamiseks Vajalike meditsiiniteenuste osutamiseks töödeldakse eriliigilisi isikuandmeid nt. Patsiendi eriliigilisi isikuandmeid töödeldakse meditsiiniteenuse osutamisel vaid sellisel määral, mis on vajalik kvaliteetse teenuse osutamiseks.

Patsiendilt igakordselt kogutud eriliigilised isikuandmed kantakse tervisekaardile. OÜ Pirita Perearstikeskuse kogub, töötleb ning edastab Teie eriliigilisi isikuandmeid. OÜ Pirita Perearstikeskus on õigustatud Eesti Vabariigi õigusaktide kohaselt eriliigilisi isikuandmeid koguma, töötlema ning vajadusel meditsiinitenuse osutamiseks edastama kolmandatele meditsiiniteenust osutavatele töötlejatele.

Kaed Uhine ola NEEM kasi viskas suitsetamise valu liigestes

Patsiendil on õigus keelduda enda eriliigiliste isikuandmeid edastamisest eriarstile. Sellise keeldumisega Patsient teadvustab, et keeldub täisväärtusliku meditsiiniteenuse saamisest.

Valutab loualuu kaes Festumgeeli kaela osteokondroos

OÜ Pirita Perearstikeskus ei töötle Patsientide eriliigilisi isikuandmeid mitte ühekski kolmandaks eesmärgiks, milleks ei ole meditsiiniteenuse osutamine või milleks ei ole OÜ Pirita Perearstikeskusel õiguslikku alust või Patsiendi kirjalikku nõusolekut. Patsiendil on võimalik määrata enda eriliiki isikuandmete vastuvõtjaks õigustatud isik ud.

Valu kuunarnuki liigeses ja randmel Bocki tagasi haiget

Sellised isikud tuleb nimetada OÜ Pirita Perearstikeskuse töötajale, kes teeb vajalikud kanded. OÜ Pirita Perearstikeskuse töötaja võib Patsiendi poolt määratud kolmandalt õigustatud isikult küsida enne isikuandmete telefoni teel väljastamist "võtmeküsimuse", millega kinnitatakse õigustatud isiku samasus.

Pakendi pillid liigesest valu Spin valutab allpool

OÜ Pirita Perearstikeskus väljastab Patsiendi eriliigilisi isikuandmeid e-kirja teel vaid krüpteeritud kujul. Kolmandate õigustatud isikute isikuandmete töötlemine OÜ Pirita Perearstikeskus töötleb kolmandate õigustatud isikute järgnevaid isikuandmeid: - Nimi.

Surm liigeste haigustest Olaliigendi poluartriidi ravi folk oiguskaitsevahendite abil