MAA png oigeSeminar 21.04.2017„ RÕK-i üldpädevused – Miks õpetada? Miks õppida?“

Seminari eesmärgiks on anda võimalus haridusekspertidele, õpetajatele ja õpilastele koos arutelda RÕK üldpädevuste ja nende õpetamise üle.

Tagasivaade seminarile. Lühitutvustus inspireerivast avaettekandest Tiiu Kuurmelt, iseloomustab ja annab parima tagasivaate seminarile. “Teekond ideaalide džunglis”. Tiiu Kuurme, TLÜ, dotsent.
Tiiu Kuurme rääkis kogu väljakutsete kaskaadist, mis on koolile suunatud ja mis õpetajad segadusse ajavad. Sellest, mis on koolikultuur. Positiivne pedagoogika on inimese mõtte suunamine loovale ja üles ehitavale rajale, on sõnastama mitte vigu, vaid oma tugevusi. Siit jälle peaksid õpetajad julgema igat sorti ettekirjutajatelt nõudma ka vastavaid tingimusi, et nad saaksid oma tööd teha, et nad ei peaks olema inimkarja taltsutajad. See eeldab õpetaja ametiuhkust ja kodanikuteadvust.

 

MAA png oigeSuvekool 27 ja 28.06. 2017 „Õpetajate emotsionaalne koostöö – eneseväestamine“.

Suvekooli eesmärgiks on pakkuda koolikollektiivile võimalusi õpetajate töö-, vaimse tervise- ja loomeressursside hoidmiseks vastastikuse eneseväestamise kaudu. Suvekoolis toimuvad antud teemal ettekanded, töötoad ja mõttetalgud. Kõik kooliga seotud osapooled (õpetajad, juhtivtöötajad, lapsevanemad) on väga oodatud, kuna kool saab toimida täisväärtuslikult vaid koostöös, milleks on vajalik üksteisega arvestamine, mõistmine ja ühtsed väärtused. Meie suvekool pakub aluseid üksteise mõistmiseks, ühtsete väärtuste kujunemiseks.

Tagasivaade Suvekoolile. Ruumi ja aega oli nii kuulamiseks, ise kogemiseks, inimeseks olemise ja hariduselus toimuva üle arutamiseks, kui lõõgastumiseks! Käsitletavad teemad olid: inimene – väärtused ja väärtustamine; märkamine, kuulamine, kehtestamine, koostöö; eurütmia; loovus; eneseväestamine.

Tagasiside osalejatelt räägib enda eest:

Aitäh nende superlahedate päevade eest.

Te olete uskumatult tegusad ja lahedad!!!!

Loodetavasti tuleb sarnaseid üritusi veel ja veel!!!!

Olen 25 aastat olnud õpetaja ja arvasin, et ega ma siit enam midagi uut ei saa aga ma sain nii palju, mida kaasa võtta: praktilisi võtteid igapäevatööks; uut vaadet elule, inimesele, oma enda kehale; hingekosutust ja uut jõudu!

MAA png oigeNoorte „hariduseksperiment/hariduslaager“, 12.-18. juuli 2017 Järvamaal, Villeveres

Projekti raames viiakse endises Villivere Põhikoolis läbi 7-päevane hariduseksperiment, mis võimaldab noortel luua Ideaalse kooli mudeli. Seda kõike läbi noorte arvamuste, ideede, katsetuste ja kogemuste. Noortele on toeks hariduseksperdid. Laagri jooksul tutvuvad noored ja hariduseksperdid teineteise haridusalaste arusaamadega ja ootustega, analüüsitakse riiklikku õppekava üldosa, toimuvad haridusteemalised arutelud, üheskoos leitakse eeldused tuleviku kooli kujunemiseks. Eesmärk on selle laagri kaudu algatada laiemat avalikku arutelu, et ühiskond hakkaks tuleviku vajadustele vastava kooli poole liikuma. Meie andmetel arutlevad Eestis esmakordselt tulevikuhariduse teemadel lähtuvalt Põhikooli RÕK-ist hariduseksperdid ja õpilased koos sellises mahus, korralduslikus vormis ja keskkonnas. Projekti oodatakse osalema 16 Eesti noort vanuses 15-20.aastat. Hariduslaagris toimuvat saab kajastama dokumentaalfilm.

Laager toimus ja on õnnelikult lõppenud. 7-päevase hariduseksperimendi raames andsime 16-le noorele vanuses 15-20. aastat võimaluse luua Ideaalse koolimudeli. Noortele olid toeks hariduseksperdid ja inspiratsioonikülalised. Toimusid haridusteemalised arutelud, üheskoos leiti eeldused tuleviku kooli kujunemiseks. Esitasime küsimusi: kuidas koolisüsteemi paremaks muuta?; kuidas mina õppida tahaksin?; millises keskkonnas mina õppida tahaksin?; millise õpetaja juures mina õppida tahaksin?; mida mina õppida tahaksin? Alustasime küsimustele vastamiseks vajalike oskuste arendamisega: õppisime töötama kujutluspildiga, seadma eesmärke ja ökonoomselt kasutama oma tahtejõudu. Mõttetreeningute raames õppisid nad ennast väljendama ja teisi kuulama, teemat fookuses hoidma ja keskenduma. Neid jt. enesejuhtimise oskusi õppides ja harjutades liikusime iga päevaga edasi Ideaalse koolimudeli loomise suunas. Viimaseks päevaks oli sündinud ideaalse kooli mudel nelja kooliga seotud osapoole seisukohast vaadatuna: õpilane, õpetaja, direktor ja lapsevanem.

Jätkutegevused:
Koostöös filmistuudioga Rühm Pluss Null valmib Villeveres toimunud hariduseksperimendist dokumentaalfilm.
Näeme perspektiivis, et koostöö noortega kujuneb järjepidevaks, mida valmistatakse ette aasta või kahe jooksul, et kutsuda kokku uued noored oma ideedega. Ka meie eksperimendi nimi – Ideaalne koolimudel – tähistab järjepidevust: on ju ideaal see, mille poole püüeldakse igavesti. Kui ideaalist saab igapäevasus, vajab inimene uut ideaali, et oleks mille poole liikuda, et oleks, kuhu areneda.

Lõigukesi laagris osalenud noorte tagasisidest:

7 tegusa päeva jooksul vestlesime haridusest, selle väärtuslikkusest ning murekohtadest, tegime improteatrit, otsisime läbi meditatsiooni ja helirännaku minapilti, kuulasime huvitavaid külalisi, sh ka külalist haridusministeeriumist, musitseerisime öösiti lõkke ääres ning tegime algust ideaalse koolimudeli koostamisega. See nädal valgustas mind tohutult, sest leidsin endale mõttekaaslastest sõpru, kellega koos on lihtsalt imeline olla ja arutleda maailma üle. Uskumatu kui lähedaseks võivad saada inimesed nii lühikese aja jooksul. Te olete mulle niii kallid kõik ning ootan edaspidist väga! See on alles meie suure ettevõtmise algus. Varsti kuulete ja näete meie tegemistest rohkem!

Eelmine nädal läksid mööda üks mu elu imelisemad 7 päeva, kus noored gümnasistid panid oma mõtted kokku ja lõid Ideaalse kooli mudelit. Kui mõtlemine ära väsitas, sai mängida vahelduseks pinksi, käia end rabajärves kastmas, teha lõket ja improda laule kitarri saatel. Ühine vaim ja eesmärk sidus meid kiiremini, kui kunagi varem ja leidsin endale sõbrad, kes jäävad südamesse igavesti! Aitäh teile, mu kallid!

Kuulake Villevere laagri intervjuud Õhtulehe otse-eetri kanalis: https://www.facebook.com/Ohtuleht/videos/10155035069057933/?hc_ref=ARQADljBOjdzC77Vh7guwmEuNP00RsNnB2eOfowoQ0G0bZV9594ZgPXna-IgalhVink&pnref=story

Suvisest hariduseksperimedist Ideaalne kool Villeveres tehti TallinnaTVs kaks saadet. Esimene saade oli eetris 01.09.2017.a. Näeb seda siit:

http://www.tallinnatv.eu/saated-sarjad/kultuur/kultuurimeeter?start=3http://www.tallinnatv.eu/saated-sarjad/kultuur/kultuurimeeter/14512-kultuurimeeter-2017-09-01-ideaalne-kool-ja-villevere

Jätkusaade oli eetris TTV-s 29.09-ndal ja on järelvaatamiseks üleval siin:
 

Mõlemas saates saavad sõna osad eksperimendis osalenud noored (Oskar Kröönström VHKst, Tiina Theresa Gross Noarootsi gümnaasiumist, Christin Liis Krass Viimsi keskkoolist) ning  Eda Heinla (LoovHA liige, üks eksperimendi korraldajatest, TÜ dotsent).

Loe ka:

noorte esseesid “Mida kingin Eesti Vabariigile 100.sünnipäevaks” rubriigis Esseed EV100

noorte kokkuvõtteid laagrist rubriigis Villevere hariduseksperiment

 

Eksperimendis osalenud noortega oleme kohtunud regulaarselt korra kuus:

  • Kuulame noori, et olla kursis nende vajaduste ja ettepanekutega. Soovime hoida noorte huvi hariduse vallas tegutseda,  et aidata kaasa uutele haridus valdkonna inimeste juurdekasvule.
  • Oleme valmistunud koolide külastusteks, et teha toimunud hariduseksperimendist esitlusi ning kutsuda üles huvilisi meie armsa ja entiusastliku noorte grupiga liituma, et edasi liikuda ideaalse koolimudeli teemal. Paari kooli on noored juba külastanud.
  • Noored osalevad meie 01.12 toimuval seminaril Loovharidus Eesti moodi XI, “Kool kui kogukonna keskus, kui koostöö süda”, et kaasa aidata koostöö loomise mudelile. Registreeru seminarile siit.
  • 02.03.2018 toimub koostöös noortega seminar ideaalse koolitunni läbiviimise ja loovuse teemadel.
  • Valmistume koos Villevere suvi 2018 hariduseksperimendiks.

MAA png oigeSeminar 01. detsembril 2017 „Kool kui kogukonna keskus, kui koostöö süda“.

Seminari eesmärgiks on vahendada kooli ja kogukonna koostöö algatamise kogemusi ja tärganud koostöö hoidmise viise, mis annavad mõlemale osapoolele julgustust, inspiratsiooni, tuge ja toetust. Oodatud on kõik kooliga seotud osapooled (juhtkond, õpetajad, lapsevanemad, haridusametnikud).

Tagasivaade seminarile:

01.12-ndal toimus loovharidus Eesti moodi XI, seminar “Kool kui kogukonna keskus, kui koostöö süda”. Koos osalejatega töötasime välja koostöömudelid kooliga seotud osapoolte vahel selleks, et liikuda kooli poole, mis toimib ühtsetel väärtustel ja eemärkidel, mida toetab nii  kodu, kui kool – koos ühise kogukonnana. Selgitasime välja koostöö probleemid ja ootused/vajadused. Nt. õpetaja ja õpilase koostöös oodatakse isiklikku suhet ja vastastikust inspireerimist – kõike, mis toetab õpilasi oma elu eesmärkide mõtestamisel, ELU kutse leidmisel.

Keskendusime lahendustele:

Näiteks kogukonnana toimima saamiseks väljatöötatud koostöömudel näeb, et koolide juures võiks toimida õpetajate kolleegium, õpilasesindus ja vanematekogud ning juhtorganiks on hoolekogud, mis koosneb õpetajate-, õpilasesinduse- ja vanematekogu esindajatest. Põhjamaades juhivad hoolekogud koole ning Eestis kasutavad sama mudelit waldorf-pedagoogikast lähtuvad koolid.

Mõttetreeningu töös osalesid noored, kes osalesid meie Hariduseksperimendis 1 “Ideaalne kool” 2017 a. suvel ja kuuluvad meie Hariduseksperiment 2 (suvi 2018) ettevalmistavasse töögruppi.

Villevere hariduseksperimendis osalenud noor Taavet Borovkov kandis ette väga liigutava essee “MIDA JA MIKS TAHAN KINKIDA EESTILE 100. SÜNNIPÄEVAKS”. Lõiguke Taaveti esseest: „Mille nimel me õpime – kas alguses hinnete ja pärast raha nimel? Või annab mulle jõudu ja tekitab huvi miski tõeline, see, mis on tõesti minu oma! Nii minu oma, et süda peksleb rinnus ja nahk on juba nagu kanal, ja suurest elevusest tunned, et hakkadki juba kaagutama. Selline pöörane huvi nagu oli „Minu pere ja muud loomad“ autoril Gerald Durrelil prussakate, ritsikate ja taimede, lindude ja kõikide muude elavate vastu! Tema huvi oli nii üüratu, et ta tõi neid loomakesi salaja koju ja lasi purgist välja, et jälgida nende käitumist. Uskuge mind, selline kirg võib lahvatada väga varases nooruses! Kingin Eesti Vabariigile usalduse, mis lubaks emal ja isal usaldada oma last ja lasta tal leida ja järgida oma kirge nagu hull armunu. Las ta eksib ja kukub, sest ta tõuseb nagunii taas, kui see on tema armastus.“

 Loe Taaveti jt. noorte essesid Esseed EV100

LOE KA kokkuvõtteid koostöö lahendustest, mis sündisid seminaril. 

MAA png oigeKujundava hindamise töögrupi ja õpikogukonna tegevuse juhtimine (alates märtsist 2016) ja koordineerimine.

Projekt loob eeldused kujundava hindamise rakendamiseks nendes üldhariduskoolides, kes soovivad kujundavale hindamisele üle minna, kuid puuduvad peamised teadmised, alustamise praktilised tegevused. Korraldame seminare, praktikapäevasid. Valminud praktiline käsiraamat, mis on suunatud kõigile eesti üldhariduskoolide juhtidele, õpetajatele, õpilastele ja lapsevanematele. Käsiraamat on toeks nendele koolidele ja õpetajatele, kes alustavad kujundava hindamise rakendamist oma koolis, pakkudes praktilisi näiteid ja mõtteainet tagasisidestamise meetodite edasiarendamiseks omal viisil. Käsiraamat on loetav siit:
https://e-koolikott.ee/material?id=11556

Järgmine kujundava hindamise kogu päeva seminar toimub 27. oktoobril 2017 Rakveres. Oodatud on kõik kooliga seotud osapooled (juhtkond, õpetajad, lapsevanemad, haridusametnikud).

MAA png oigeKoostöö Waldorfpedagoogika Seminar Tallinnas kolleegiumiga.

Teeme koostööd kolleegiumiga Waldorfpedagoogika Seminar Tallinnas, eesmärgiga tutvustada inimestele waldorfharidust ning koolitada õpetajaid. Meie korraldatud seminaridel on waldorfkoolid esindatud ettekannete, töötubade ning praktikapäevadega. Waldorfpedagoogika Seminar Tallinnas tööga (koolitused) saab tutvuda ja kursis olla kodulehekülje- http://twseminar.simplesite.com/430743252 ja facebooki lehe Waldorfpedagoogika Seminar Tallinnas https://www.facebook.com/Waldorfpedagoogika/?fref=ts kaudu.