Loovhariduse toimkonnal on rõõm avada oma raamatukogu! Suhtlemistreener ja kirjastaja Tiit Kõnnusaar on meelsasti valmis andma meie kõigi käsutusse tema kirjastuses “Väike Vanker” avaldatud pedagoogika ja psühholoogiaalaseid raamatuid. Meie omakorda anname neid hea meelega lugeda Loovhariduse Kogukonna liikmetele. Klikka raamatu tutustuse juures nupul  ja anna meile teada, millist raamatut soovid lugemiseks küsida. Lepime kokku, kuidas raamat Sinuni jõuab. – Loovhariduse toimkond

Tark lapsevanem

Tark lapsevanem.
Kuidas rääkida oma lapsega nii, et ta sind kuulaks? – Kuidas kuulata last nii, et ta tunneks, et teda mõistetakse? – Kuidas lahendada probleeme ja konflikte perekonnas nii, et keegi ei tunneks end kaotajana?

Dr. Thomas Gordoni lastevanematele mõeldud programm õpetab, kuidas lastega tulemuslikult suhelda, ning pakub samm-samulised juhised, kuidas lahendada igapäevaseid tülisid.

Raamatu keskmes on kolm mõistet – aktiivne kuulamine, mina-sõnumid ja kaotajateta konflikti lahendamise meetod. Kui kaasata lapsed juba varakult probleemide lahendamisse, kasvavad neist vastutustundlikud ja teistega arvestavad inimesed. Tulemuseks on rahulolevad pered, kus pole tarvidust lapsi sundida ja karistada.

Küsi lugeda

 

Ei ütlemise kunst

EI ütlemise kunst. Kuidas öelda oma lapsele kindel EI armastaval viisil.
Kuidas öelda oma lapsele „ei“ viisil, mis oleks ühelt poolt kindel ja selge, teiselt poolt aga armastav? Jesper Juul ütleb käesolevas raamatus: „Et see õnnestuks, tuleb vanematel omandada “ei” ütlemise kunst. Ma kutsun seda kunstiks, sest see peab tulema sisemusest, olema isikupärane ja muljetavaldav.“ Kes meist tahaks kuulda ennast pidevalt kordamas: “mitu korda ma pean seda sulle ütlema”või “ma olen seda sulle sada korda öelnud”? Pidev korrutamine ärritab mõlemaid pooli, kahjustab vanema autoriteeti ning vähendab lapse koostöösoovi. Teiselt poolt aitab mõistev, kuid samas enda vajadusi arvesse võttev, läbimõeldud ja kindel „ei“ muuta suhet selgemaks ja lähedasemaks. Ka on südamest tulev “jah” võimalik öelda vaid siis, kui tunneme, et meil on vabadus öelda “ei” Selles raamatus käsitletakse ei ütlemist nii väike- kui kooliealisele lapsele ning räägitakse põhjalikumalt sellest, mille poolest erineb „ei“ murdeealisele lapsele.
Küsi lugeda

 

 

 

minu piirid - sinu piirid

Minu piirid - sinu piirid. Milliseid piire vajavad lapsed tegelikult?
Jesper Juul räägib oma kolmandas eestikeelses raamatus sellest miks ja millised piirid on lapsele vajalikud, kuidas neid kehtestada nii, et nad töötaks ja miks vanal heal viisil seatud piirid enam ei tööta. Ta selgitab millest algab enamik vanema ja laste vahelisi probleeme ja pakub neile ka töötavaid alternatiive. See raamat räägib kõigest sellest, mida vanasti kutsuti lastele piiride seadmiseks. Ilmselt peab enamus vanemaid piiride seadmist ja hoidmist laste kasvatamise juures kõige keerulisemaks ja konfliktirohkeimaks tegevuseks üldse. Kas aga on võimalik piire seada ka nii, et suhted vanemate ja laste vahel ei muutuks halvemaks?

Võib tunduda uskumatu, aga piiride seadmine viisil, nagu Jesper Juul seda kirjeldab, aitab pigem kaasa laste ja vanemate vahelise läheduse suurenemisele.

Juul ütleb, et lapsed kes otsivad piire või katsetavad piire ei otsi tegelikult mitte piire, vaid kontakti oma vanematega. Selline kontakt saab tekkida aga üksnes siis, kui vanem hakkab väljendama oma tegelikke vajadusi – eristades oma peas olevad kasvatusmeetodid (mida üks korralik ja hästi kasvatatud laps võiks põhimõtteliselt teha) ja tegelikud vajadused (mida vanem tegelikult just praegu vajab).

Niikaua, kui vanem last mingite kindlate kasvatusmeetodite järgi käituma sunnib, ei saa tõelised piirid, mis arvestavad nii vanema kui lapse vajadusi – ja mida seetõttu mõlemad austavad, tekkida – ja niikaua jääbki võitlus piiride eest kestma.

Küsi lugeda

Võitlus koolikiusamisega

Võitlus koolikiusamisega. Juhised turvalise koolikeskkonna loomiseks.
Koolikiusamist on raske täielikult likvideerida, kuid selle esinemist võib süstemaatilise tööga märgatavalt vähendada. Raamat “Võitlus koolikiusamisega” pakub õpetajatele ja teistele haridustöötajatele praktilisi juhiseid koolikiusamisega tegelemiseks. Käsitletakse koolikiusamise iseloomu ning kummutatakse selle nähtusega seotud müüte ja stereotüüpe. Seejärel kirjeldavad autorid koolikiusamise väljaselgitamiseks kasutatavaid jälgimisvõtteid ning esitavad strateegiad ja tehnikad probleemi järkjärguliseks lahendamiseks. Iga peatüki on kirjutanud oma ala ekspert ning põhi- ja keskkooliõpetajad on kõik esitatud võtted läbi proovinud.
Küsi lugeda

 

 

Indigolapsed

Indigolapsed. Kas uus põlvkond.
Nii lapsevanemad kui ka lasteaiakasvatajad ja õpetajad on viimastel aastatel täheldanud, et lapsed on oluliselt muutunud. Tuleneb see sellest, et vanemad on alati tööl ja laste ainsaks kasvatajaks on televiisor ja arvuti? Või on tegemist mingi müstilise uue põlvkonnaga?

Kerttu Soansi ja Armen Tõugu „Indigolapsed. Kas uus põlvkond?“ peaks olema huvipakkuv igale lapsevanemale. Kas ka teie pealtnäha lihtsalt ülijonnakas laps pole üks sellest nn indigolaste põlvkonnast, kelle kasvatamiseks Spocki metoodikast enam abi ei ole? Mida selliste lastega peale hakata? Kuidas neid mõista ja nendega rahumeelselt koos eksisteerida?

Indigolaste uurija Armen Tõugu annab Kerttu Soansi üleskirjutuste kaudu ülevaate, kes on indigolapsed ja millega peaks selliste omadustega laste vanemad arvestama. Igatahes on tegemist ühe mõtlemapaneva käsitlusega sellest, milline võiks olla lapsevanema roll 21 sajandil. Raamatule on eessõna kirjutanud Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste dotsent ja kasvatusteadlane Tiiu Kuurme.

Küsi lugeda

Kodu

Kodu. Kuidas luua mõnusat õhkkonda ja häid suhteid.
Igal kodul on oma iseloom. Pere väärtushinnangud peegeldavad inimesi, kes seal elavad, nende harjumusi, sotsiaalset kuuluvust ja haridust. Millist elustiili, rutiine ja kogemusi kohtame ühe kodu erinevates ruumides?

Mis on see, mis loob meeleolu?

Käesolevas raamatus räägibki Jesper Juul sellest, millised on need hoiakud ja väärtused, mis aitavad muuta kodu kohaks, kus kõigil on võimalik tunda ennast olulisena.

Jesper Juul: “Ma olen püüdnud kõnelda neljast põhjapanevast väärtusest, mis minu kogemusest lähtudes on vanemate ja laste kooselus tähtsad. Need on võrdväärsus, ehedus, terviklikkus ja isiklik vastutus. Loodan, et vanemad lasevad end inspireerida. Ei ole ilmtingimata vaja neid väärtusi omaks võtta, kuid on vaja need läbi mõelda…”

Monica Öien: „See raamat annab mulle võimaluse leida vastuseid küsimustele, millele vastuste saamine on mulle võimatu tundunud. Kuidas on vanematel võimalik leida häid vastuseid, mis on lapsekasvatuses õige ja mis vale? Kas peaksime järgima moraalseid, religioosseid või sotsiaalseid põhimõtteid? Miks on vaja piire seada? Millal peaksid lapsed magama minema? Kuidas suhtuda pidutsemisse, seksuaalsesse küpsemisse, iseseisvumiskatsetesse, igatsusse ja kompleksidesse?”

Küsi lugeda