Seminar

„Kool kui kogukonna keskus, kui koostöö süda“

1. dets. 2018

Mõttetreeningu käigus välja toodud

kooli ja kogukonna koostöö takistused ja lahendused.

TAKISTUSED
erinev taust, kasvatuspõhipõhimõtted;
üksteise mittekuulamine;  koostöö soovimatus (kuuldakse, aga ei kuulata)
puudub austus üksteise vastu;  süüdistamine; empaatia puudumine;  õpetajate üleolevus õpilaste ja nende ideede osas;
üheste väärtuste puudumine; erinevad ootused tulemusele!; erinevad prioriteedid;  missiooni (ja visiooni) puudumine; mõtestatuse puudumine;
kõik on mõtlemises kinni;
usalduse puudumine; (ka iseenda usaldamatus, et kas see, mida tunnen enda sees, on ikka küllalt väärtuslik, et seda jagada);
tahte puudumine;  ei taheta aega panustada ühistesse asjadesse;
aja, vahendite (materiaalsete) jt ressursside (nii inimesed kui raha) puudumine, suutmatus neid leida;  ressursside ebavõrdsus;
terminoloogiline keelebarjäär;  eneseväljendusoskuse puudulikkus;
hirm muudatuste ees;  
hirm läbikukkumise, -eksimuste ees;  hirm jääda naerualuseks;  ühiskonnas ei ole läbikukkumine aktsepteeritud;
ebakindlus!;  
lootusetuse tunne, abitus, hirm (äkki saab laps kannatada, kui ma midagi ütlen, kritiseerin …);
enese mitteväärtustamine;
tagasihoidlikkus;
muutuste soovimatus (mugavus);
koolis olevad sugulussidemed;
võimuvõitlus;  erinevad võimupositsioonid;
iseloomude sobimatus – ego. Nii personaalne kui ka kollektiivne;
kool unustab, et on osa kogukonnast;  kool pole valmis koostööks kogukonnaga;
toimiva lapsevanemate hoolekogu puudumine;
probleemide eitamine;
ei olda avatud midagi uut teada saada;
ükskõiksus;
juhtimise puudulik võimekus – ebamäärased kokkuvõtted; teemas mittepüsimine;  autoritaarne juhtimissüsteem;
seadusandlus (vajab muutmist!);  bürokraatia
materiaalsed ootused lapsevanematele kooli poolt (a´la uued õppevahendid jms);
„turvaline“ valik – „alati on nii tehtud“ (näide suhkru kasutamine moosis);
lapsevanemate ja kooli vahel valel alusel koostöö – kooli kutsutakse siis, kui on mingisugune „jama“ lapsega;
koostöövalmiduse puudumine lapsevanematega;
subjekt – objekt suhe;
eelarvamused, stereotüübid;
ülekoormus (õpetajatel);  õppekava maht;
vastutustunde puudumine
võimalused puudumine (süsteem nullib need ära, öeldes et neid ei ole. Kuigi tegelikult on küsimus tahtmatuses võimalusi leida!);

 

Vaata ka erinevatest vaatenurkadest pakutud lahendusi

Lahendused koolijuhi vaatenurgast

Lahendused õpetaja vaatenurgast

Lahendused õpilase vaatenurgast

Lahendused lapsevanema vaatenurgast

Lahendused kogukonnaliikme vaatenurgast