0

Seminari “Õppeainete lõiming” (20.02.2016) tagasiside

Seminari kava ja kokkuvõtete vaatamiseks klikka siin

 

Üldiselt seminarist

Lõimingu eelduseks on õpetajale võimaldada aega.
Kasulik info sellest, kuidas lõimingut mõistetakse ja läbi viikase meie koolis.
Oli väga vajalik ja kasulik päev.
Sellist seminari on vaja kogu koolile.
Tunniplaanis peab olema selleks ettenähtud aeg, et lõimingut ette valmistada.
Sain kinnitust mõttele, et ühine tööaeg (töötund) päeva keskel on lõimitud õppe elluviimisel väga õige mõtteviis. Võtan selle siit kaasa.
Iga inimese sees on suur vägi. Tore, kui kool loob võimalused iseenda leidmiseks ja selle väe avastamiseks.
Hea on olla mõttekaaslaste keskel: jagada oma ja kogeda uut
Arukas ajutoit õnnelikule õpilasele ja õpetajale. Supp „Lõiming“ – Mitte üle keeta! Mitte liiga tuliselt süüa! Mitte liiga suurt portsjonit tõsta!
Võtan kaasa häid näited, inspiratsiooni.
Kõikidest ettekannetest on midagi kaasa võtta.

Ettekanded

Viimane ettekanne („Lõiming“. Kerttu Mõlder, TLÜ Haridusinnovatsiooni keskus) oli emotsionaalne ja väga informatiivne.
Terje Äkke („Õppeainete lõimimine Eesti Rahvusvahelises Koolis”.) lähenemine oli väga tark ja praktiline.
Toomas Trapido õpilased („Projektõpe ehk päris asjade tegemine Tallinna Vabas Waldorfkoolis“) olid mõjuvaimad.
Väga, väga tore on kuulda, kuidas väärtustavad õpilased oma kooli ja seal pakutavat. Aitäh Vaba Waldorfkool.
Hea teadasaamine HIK-lt („Lõiming“. Kerttu Mõlder) pilootuuringu kohta . Tekkis huvi selle uuringu küsimustega lähemalt tutvuda.

Töötoad

Mõlemast töötoast sain palju inspiratsiooni (Kiviõli 1. Keskkool, Waldorfkool), julgust oma tegevust muuta. Minule oli see sisukas laupäev ja ma sain üht-teist iseenda kohta teada.
Draama andis proovimisindu.
Väga inspireeriv päev! Aitäh kõigile ettekandjatele, eriti Karolinale ja Terjele („Lõimingu teemade planeerimise protsess“).
Protsessdraama töötuba oli tore ja kasulik.