17Apr
2014
0

Sõnasõnalisus

Vanuseaste: põhikool, gümnaasium
Vahendid: paberlipikud väljenditega, joonistusvahendid
Õpetaja käes on lipikud vanasõnade, idiomaatiliste väljenditega. Iga õpilane tõmbab pimesi
endale ühe väljendi, teistele ei näita. Õpetaja küsib, mis kõik võiks juhtuda, kui mõista saadud
vanasõna otseses mõttes, ja palub lastel joonistada sellest pilt. Õpilased joonistavad pildid ja
lasevad teistel ära arvata, milline väljend on pildil ning mida see tegelikult tähendab.
Kodutööks võib paluda lastel ise otsida taolisi väljendeid. Valmistöödest võib korraldada
näitus.

Mõned näited vene keelest: одна нога здесь, другая – там, проснуться с петухами,
волка ноги кормят, денег кот наплакал, строить глазки, нести чушь, вогнать в краску, все
произошло на наших глазах, могу смотреть на тебя часами, солнце режет глаза, пирожок с
луком, вяжущая хурма, квадратный корень, лук ест глаза, солдаты идут в ногу, тетрадь с
полями, на каком языке это написано?
Inglise keelest:a feather in one cap, when pigs fly, cool as a cucumber, like a bull in a china, be on
cloud nine, lame duck, storm in a teacup, to make a mountain out of a molehill, to let the cat out of the
bag, to put a cat among the pigeons