Loovhariduse ühendusse on kogunenud mitmesuguse haridusega inimesi, meie ühisosa  on ühel või teisel viisil loovus, loovalt toimimine, loovuse vabastamine.  

Shocking-Creativity-9

 

Lisaks loovhariduse seminaride korraldamisele ning võrgustikutöö koordineerimisele on veel võimalusi, mida saame meie ise omalt poolt pakkuda ja millistel teemadel teile oma oskuste ja teadmistega abiks olla.

Käesolevas rubriigis leiate loetelu meie tegemistest, mida julgeme soovitada ja mis võivad teile huvi pakkuda või aidata teistsuguste vahenditega uut inspiratsiooni ammutada.

 

Kodu ja kooli koostöö käsiraamat

Soovitame tutvuda põhjaliku kogumikuga “Rõõmuga kooli” KODU JA KOOLI KOOSTÖÖ KÄSIRAAMAT https://www.tartu.ee/sites/default/files/uploads/roomugakooli.pdf EESSÕNA Aune Valk, Kristel Ress Selle raamatu koostamise tõukejõuks said meie endi, Tartu lapsevanemate küsimused selle kohta, kas kooli peaks saama valida ja kooliellu sekkuda ning kuidas teha seda nii, et lapse...

Lõigukesi laagris osalenud noorte tagasisidest

7 tegusa päeva jooksul vestlesime haridusest, selle väärtuslikkusest ning murekohtadest, tegime improteatrit, otsisime läbi meditatsiooni ja helirännaku minapilti, kuulasime huvitavaid külalisi, sh ka külalist haridusministeeriumist, musitseerisime öösiti lõkke ääres ning tegime algust ideaalse koolimudeli koostamisega. See nädal valgustas mind tohutult, sest leidsin endale mõttekaaslastest...

TLÜ õppejõu Eda Heinla loovseminarid ja loengukursused

Loovseminarid “Lapse loovuse avaldumise toetamine koduses keskkonnas “ Seminar annab lapsevanematele teadmisi kuidas laste loovuse avaldumist toetada ja tutvustab loovat mõtlemist arendavaid tehnikaid. Seminari teemad: Loovuse mõiste ja loovuse tasandid. Loovuse avaldumise toetamine koduses keskkonnas. Lastele tagasiside andmine loovuse avaldumise kohta. Loovat mõtlemist arendavad...

Aino Kuntsel – Supervisioon

Mis see on? Supervisioon on loovmeetodeid kasutav nõustamine, kus supervisioonile tulija valib, millisele oma tööga seotud teemale ta tahab uut vaatenurka või lahendust leida. Eesmärk on tööga seotud teemade läbiarutamine neutraalse kuulaja (superviisori) toel. Superviisor saab peegeldada tagasi kuuldut, pakkuda erinevaid meetodeid, mis aitaksid...