Tallinnas alustab Waldorfpedagoogika seminar aastast loengusarja.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Waldorfpedagoogika seminar Tallinnas on Tartu Waldorfseminari filiaal, kus peavad loenguid ja viivad läbi kunstilisi tegevusi Põhja-Eesti Waldorfkoolide õpetajad. Korralduslikku osa aitab kanda MTÜ LoovHA.

Esimesed Waldorfkoolid rajati Eestisse 1990-ndate alguses.

Aastast aastasse on suurenenud tung Waldorfkoolidesse. Nüüdseks on olemasolevad koolid täitunud ja soovijatele ei ole võimalik koolikohta pakkuda.

Nt. Keila Waldorfkooli on 1 klassid eeltäitunud juba järgnevaks neljaks õppeaastaks. Täna võetakse vastu avaldusi juba 2020/2021 ja 2021/2022 õppeaastatel avatavatesse 1 klassidesse!

Tallinna Waldorfkooli oli 2015 aasta sügisest 1. klassi soovijaid 2 last ühele kohale ja see muudkui kasvab.

Sellest tulenevalt on vajadus uute Waldorkoolide ja -õpetajate järele.

Meie eesmärk on:

teha teavitus- ja selgitustööd lastevanemate hulgas – millest tuleneb Waldorfhariduse järgi järjest kasvav vajadus?
tutvustada läbi vaba arutelude ja tegevus ringide Waldorfpedagoogikat ja maailmavaadet, millele Waldorfharidus tugineb .
Aidata kaasa uute Waldorfkoolide loomisele ja Waldorfõpetajate koolitamisele.
Täiendkoolitada tavakoolide õpetajaid Waldorfpedagoogika alal.
Seda kõike teeme läbi isikliku kogemise ja tunnetamise, st kõik meie üritused (arutelud/vestlusringid ja ringid) toimuvad selliselt, nagu Waldorfkoolis toimuvad tunnid lastega.

Olete oodatud!

Info esimese hooaja kava kohta:kohtumisteruum.wordpress.com

https://www.facebook.com/Waldorfpedagoogika?fref=ts

loovharidus.ee

http://www.waldorf.ee/