0

Aino Kuntsel – Supervisioon

Mis see on?

Supervisioon on loovmeetodeid kasutav nõustamine, kus supervisioonile tulija valib, millisele oma tööga seotud teemale ta tahab uut vaatenurka või lahendust leida. Eesmärk on tööga seotud teemade läbiarutamine neutraalse kuulaja (superviisori) toel. Superviisor saab peegeldada tagasi kuuldut, pakkuda erinevaid meetodeid, mis aitaksid teema omanikul asjale teistsugusest vaatenurgast vaadata ja teistsuguseid lahendusi leida.

Kui enda/kolleegide/õpilaste käivitajatest ja pidurdajatest ollakse rohkem teadlikud, siis lisandub ka oskust oma rollides paremini toime tulla, rahulolu taastub ja suureneb, tööst tuntakse suuremat rõõmu ja elu üldiselt saab rõõmsa ilme. Supervisioon on hea abiline neile, kelle igapäevatöö on seotud inimestega. Et endast anda ja aidata teisi on vaja hoolitseda selle eest, et ise heas tasakaalus olla.

Individuaalne või grupisupervisioon aitab:

  • Parandada omavahelist koostööd.
  • Tuua selgust rollides.
  • Saada isiklikku tuge keerulistes tööalastes olukordades.
  • Ennetada ülekoormust ja läbipõlemist.
  • Parandada info liikumist ja kommunikatsiooni meeskonnas.
Sageli on nii, et olles väga lähedal ja emotsionaalselt mõne teemaga seotud kaotame me suurema pildi. Supervisiooni protsessis pilt suureneb ja seeläbi tekib ka lahendusviise juurde. Neutraalse vaatleja kaasamine mõne keeruliseks kiskunud olukorra lahendamisse laeb osalised teistsuguse energiaga,  paraneb valmisolek/huvi näha ja siis avaneb uusi, rohkem inspireerivaid vaateaknaid. – Aino Kuntsel

Kui teema tundub huvitav, siis võta meiega ühendust:

Nimi (nõutav)

Email (nõutav)

Teade