06Apr
2014
0

Tähestiku mäng aja peale

Vanuseaste: algkool. Vahendid: mängujuht, vähemalt kaks osavõtjat, paber ja kirjutusvahend. Ülesanne: Mängujuht ütleb välja teema/valdkonna, peale mida osavõtjad kirjutavad väljalõigatud paberitükkidele valdkonda puudutavad sõnad ning panevad need sõnad tähestikulisse järjekorda kiiruse peale. Mõned näited valdkondadest: aasta kuud, nädalapäevad, koduloomad, numbrid ühest kümneni, värvid.

06Apr
2014
0

Jutuke tolmurullist, …

Vanuseaste: algkool. Vahendid: paber, kirjutusvahend, vajadusel tööleht loomade, erinevate tegelaste piltidega Ülesanded: A) Kirjuta jutuke, teemal ”Kui ma oleksin tolmurull”. B) Kujuta ette, et oled seinakell. Kirjuta põnev jutuke oma päevast. C) Kujuta ette, et oled koolipink. Tavaline koolipink 4 jala ja seljatoega. Kirjuta lühike jutustus oma argipäevast. Proovi kirjutada võimalikult naljakas ja omapärane lugu. […]