14Apr
2014
0

Jutuke

Vanuseaste: algkool Vahendid: pilt Ülesanne: Värvi pilt ja mõtle pildi põhjal välja jutuke. Kui õpetaja soovib lapsele ülesannet raskemaks ja pikemaks teha, siis võib ta ülesandele juurde lisada ka sõnad, mida laps peaks oma jutus kasutama. Sõnad võivad olla seotud tunni või aine teemaga.