17Apr
2014
0

Sõnasõnalisus

Vanuseaste: põhikool, gümnaasium Vahendid: paberlipikud väljenditega, joonistusvahendid Õpetaja käes on lipikud vanasõnade, idiomaatiliste väljenditega. Iga õpilane tõmbab pimesi endale ühe väljendi, teistele ei näita. Õpetaja küsib, mis kõik võiks juhtuda, kui mõista saadud vanasõna otseses mõttes, ja palub lastel joonistada sellest pilt. Õpilased joonistavad pildid ja lasevad teistel ära arvata, milline väljend on pildil ning […]

17Apr
2014
0

Kõige pikem lause

Aine: võõrkeel (inglise keel) Vanuseaste: põhikool Ülesanne: Moodusta eessõnalistest sõnaühenditest (või etteantud hiljuti õpitud sõnadest) nii pikk lause kui võimalik. Harjutust võib teha paarides (gruppides) ja aja peale. Võidab see paar/grupp, kel teeb kõige pikem lause kõige väiksema ajakuluga. Mõned näited: – Yesterday I was driving with my friends in my car across the street, […]