17Apr
2014
0

Kõige pikem lause

Aine: võõrkeel (inglise keel) Vanuseaste: põhikool Ülesanne: Moodusta eessõnalistest sõnaühenditest (või etteantud hiljuti õpitud sõnadest) nii pikk lause kui võimalik. Harjutust võib teha paarides (gruppides) ja aja peale. Võidab see paar/grupp, kel teeb kõige pikem lause kõige väiksema ajakuluga. Mõned näited: – Yesterday I was driving with my friends in my car across the street, […]