11Dec
2014
0
Loovuse arendamise ring I-IV klassidele

Loovuse arendamise ring I-IV klassidele

Savitöö „ Minu ja meie saar“ Materjal: voolimissavi Ülesanne: Juhendaja silus lauale savist ümmarguse saare.  Iga laps lõikas endale sobiva suurusega ja kujuga tüki saarest. Iga laps ehitas  saare tükile oma maailma, mida iganes soovis (näiteks maastik , majad, fantaasiamaailm jne). Seejärel panime suure saare uuesti kokku ja ühendasime kõik väikesed maailmad omavahel suureks saareks. […]

04Dec
2014
0
Loovuse arendamise ring I-IV klassidele

Loovuse arendamise ring I-IV klassidele

 „Kes vaatab vastu värvilaigust?“ Vahendid: paksem paber, akrüülvärvid, paber, viltpliiatsid. Ülesanne: Lapsed kandsid erinevaid värve rohkelt läbisegi paksemale paberile. Seejärel võtsid nad valge paberi ja asetasid värvidega kaetud paberile, silusid käega üle paberi ning võtsid paberi ära. Paberile tekkisid suured  ja kirevad värvilaigud, kus erinevad värvid olid segunenud ning moodustasid huvitavaid kujundeid, mustreid. Lapsed tegid […]

29Nov
2014
0
Loovharidus Eesti moodi III

Loovharidus Eesti moodi III

Ühenduse Loovharidus seminar “Koostöö – loovate tegevuste võti“ 29. november, 2014, Tallinna Ülikool Ühenduse Loovharidus liikmed lähtuvad oma eesmärkide elluviimisel sellest, et loov toimimine saab teostuda kõikide osaliste – haridusametnike ja -poliitikute, haridusasutuste juhtide, õpetajate, kasvatajate, lapsevanemate ja laste –  omavahelises koostöös. Seetõttu kutsusime oma seminarile „Loovharidus Eesti moodi III“ kõiki eelnimetatud osapooli. Kokkusaamise motona […]

27Nov
2014
0
Loovuse arendamise ring I-IV klassidele

Loovuse arendamise ring I-IV klassidele

„Uued loomad“  Vahendid: joonistamistarbed, käärid Ülesanne: Joonista etteantud paberile oma lemmikloom (paberi keskosas oli ette antud looma paksus). Seejärel lõikasid lapsed oma joonistus pooleks ja vahetasid pooled pinginaabriga. Panid kokku uued loomad (esimene ja tagumine osa vahetatud), värvisid ja täiendasid.  Loomade tutvustamisel andsid loomale nime, rääkisid sellest, mida ta teha oskab, kus elab jne.   […]

20Nov
2014
0
Loovuse arendamise ring I-IV klassidele

Loovuse arendamise ring I-IV klassidele

  „Kujuta ette, et sa oled …“ Vahendid: ette valmistatud töölehed ja kirjutusvahendid Ülesanne: 1) Igas töölehe kastikeses on ülesanne „Kujuta ette, et sa oled ….. Lase oma fantaasial lennata ja mõtle välja võimalikult palju vastusevariante. 2) Vali välja igast kastikesest üks tegelane, olend ja vooli plastiliinist see tegelane. 3) Räägi pinginaabriga igast voolitud kujust […]

13Nov
2014
0
Loovuse arendamise ring I-IV klassidele

Loovuse arendamise ring I-IV klassidele

Ring I kuni VI klassidele Lugesime lugu “Muinasjutt nõiutud lossipreilist ja tema saatusest” kohani, kus lossipreili ütles, kuidas noormees saab teda needusest päästa. Siis lõpetasime lugemise ja mõtlesime, mismoodi lugu edasi võiks minna. Iga laps pakkus ülesandeid, mida preili päästmiseks on vaja täita. Kirjutan loo ümber ja siis saab seda järgmises tunnis ette lugeda. Pärast […]

21Apr
2014
0

Organismide keemiline koostis: DNA biheeliks

Vanuseaste: gümnaasium. Vahendid: Õpilased ise. Ülesanne: Õpetaja jagab õpilased neljaks grupiks ja annab neile vastavad värvilised kleepsud käte peale. Fosfaadid (oranžid), Gunaniin (lilla), Tsütosiin (roosa), Adeniin (roheline) ja Tümiin (sinine). Eelnevalt on õpitud DNA biheeliksi ehitust ja nüüd on õpilastel iseseisev ülesanne moodustada endast biheeliks. Õpilased peavad teadma kuhu nende grupp paigutub. Kui see on […]

17Apr
2014
0

Sõnasõnalisus

Vanuseaste: põhikool, gümnaasium Vahendid: paberlipikud väljenditega, joonistusvahendid Õpetaja käes on lipikud vanasõnade, idiomaatiliste väljenditega. Iga õpilane tõmbab pimesi endale ühe väljendi, teistele ei näita. Õpetaja küsib, mis kõik võiks juhtuda, kui mõista saadud vanasõna otseses mõttes, ja palub lastel joonistada sellest pilt. Õpilased joonistavad pildid ja lasevad teistel ära arvata, milline väljend on pildil ning […]

17Apr
2014
0

Kõige pikem lause

Aine: võõrkeel (inglise keel) Vanuseaste: põhikool Ülesanne: Moodusta eessõnalistest sõnaühenditest (või etteantud hiljuti õpitud sõnadest) nii pikk lause kui võimalik. Harjutust võib teha paarides (gruppides) ja aja peale. Võidab see paar/grupp, kel teeb kõige pikem lause kõige väiksema ajakuluga. Mõned näited: – Yesterday I was driving with my friends in my car across the street, […]