26Feb
2016
0

Seminari “Õppeainete lõiming” (20.02.2016) tagasiside

  Üldiselt seminarist Lõimingu eelduseks on õpetajale võimaldada aega. Kasulik info sellest, kuidas lõimingut mõistetakse ja läbi viikase meie koolis. Oli väga vajalik ja kasulik päev. Sellist seminari on vaja kogu koolile. Tunniplaanis peab olema selleks ettenähtud aeg, et lõimingut ette valmistada. Sain kinnitust mõttele, et ühine tööaeg (töötund) päeva keskel on lõimitud õppe elluviimisel […]

08Jan
2015
0

TLÜ õppejõu Eda Heinla loovseminarid ja loengukursused

Loovseminarid “Lapse loovuse avaldumise toetamine koduses keskkonnas “ Seminar annab lapsevanematele teadmisi kuidas laste loovuse avaldumist toetada ja tutvustab loovat mõtlemist arendavaid tehnikaid. Seminari teemad: Loovuse mõiste ja loovuse tasandid. Loovuse avaldumise toetamine koduses keskkonnas. Lastele tagasiside andmine loovuse avaldumise kohta. Loovat mõtlemist arendavad tehnikad. „Õpilase loovuse avaldumise toetamine õpikeskkonnas“ Seminaril saavad õpetajad teavet loovuse […]