26Feb
2016
0

Seminari “Õppeainete lõiming” (20.02.2016) tagasiside

  Üldiselt seminarist Lõimingu eelduseks on õpetajale võimaldada aega. Kasulik info sellest, kuidas lõimingut mõistetakse ja läbi viikase meie koolis. Oli väga vajalik ja kasulik päev. Sellist seminari on vaja kogu koolile. Tunniplaanis peab olema selleks ettenähtud aeg, et lõimingut ette valmistada. Sain kinnitust mõttele, et ühine tööaeg (töötund) päeva keskel on lõimitud õppe elluviimisel […]