11Dec
2014
0
Loovuse arendamise ring I-IV klassidele

Loovuse arendamise ring I-IV klassidele

Savitöö „ Minu ja meie saar“ Materjal: voolimissavi Ülesanne: Juhendaja silus lauale savist ümmarguse saare.  Iga laps lõikas endale sobiva suurusega ja kujuga tüki saarest. Iga laps ehitas  saare tükile oma maailma, mida iganes soovis (näiteks maastik , majad, fantaasiamaailm jne). Seejärel panime suure saare uuesti kokku ja ühendasime kõik väikesed maailmad omavahel suureks saareks. […]

04Dec
2014
0
Loovuse arendamise ring I-IV klassidele

Loovuse arendamise ring I-IV klassidele

 „Kes vaatab vastu värvilaigust?“ Vahendid: paksem paber, akrüülvärvid, paber, viltpliiatsid. Ülesanne: Lapsed kandsid erinevaid värve rohkelt läbisegi paksemale paberile. Seejärel võtsid nad valge paberi ja asetasid värvidega kaetud paberile, silusid käega üle paberi ning võtsid paberi ära. Paberile tekkisid suured  ja kirevad värvilaigud, kus erinevad värvid olid segunenud ning moodustasid huvitavaid kujundeid, mustreid. Lapsed tegid […]

29Nov
2014
0
Loovharidus Eesti moodi III

Loovharidus Eesti moodi III

Ühenduse Loovharidus seminar “Koostöö – loovate tegevuste võti“ 29. november, 2014, Tallinna Ülikool Ühenduse Loovharidus liikmed lähtuvad oma eesmärkide elluviimisel sellest, et loov toimimine saab teostuda kõikide osaliste – haridusametnike ja -poliitikute, haridusasutuste juhtide, õpetajate, kasvatajate, lapsevanemate ja laste –  omavahelises koostöös. Seetõttu kutsusime oma seminarile „Loovharidus Eesti moodi III“ kõiki eelnimetatud osapooli. Kokkusaamise motona […]

20Nov
2014
0
Loovuse arendamise ring I-IV klassidele

Loovuse arendamise ring I-IV klassidele

  „Kujuta ette, et sa oled …“ Vahendid: ette valmistatud töölehed ja kirjutusvahendid Ülesanne: 1) Igas töölehe kastikeses on ülesanne „Kujuta ette, et sa oled ….. Lase oma fantaasial lennata ja mõtle välja võimalikult palju vastusevariante. 2) Vali välja igast kastikesest üks tegelane, olend ja vooli plastiliinist see tegelane. 3) Räägi pinginaabriga igast voolitud kujust […]

13Nov
2014
0
Loovuse arendamise ring I-IV klassidele

Loovuse arendamise ring I-IV klassidele

Ring I kuni VI klassidele Lugesime lugu “Muinasjutt nõiutud lossipreilist ja tema saatusest” kohani, kus lossipreili ütles, kuidas noormees saab teda needusest päästa. Siis lõpetasime lugemise ja mõtlesime, mismoodi lugu edasi võiks minna. Iga laps pakkus ülesandeid, mida preili päästmiseks on vaja täita. Kirjutan loo ümber ja siis saab seda järgmises tunnis ette lugeda. Pärast […]

01May
2014
0

Klaas ja Savi

Vanuseaste: põhikool. Vahendid: Tühi klaasist pudel, 300-500g tükk voolimissavi, tahvel. Ajakulu: 30 minutit. Ülesanne: Moodustatakse 5-8 liikmelised rühmad. 1. Õpetaja selgitab, et tegemist on komisjoniga, kes peab kooli tööle võtma uue õpetaja. Kandidaatideks on härra või proua Klaas ning härra või proua Savi. Kandidaatidega võib ka tutvuda, kuid rühm peab oma otsuse tegema hiljemalt 10 […]

01May
2014
0

Kooli kodukord / meie klassi reeglid

Vanuseaste: algkool. Vahendid: loosikaardid, kus igal kaardil on sõna kooli kodukorrast või üks klassis kokku lepitud reeglitest. Ülesanne: Meie kooli kodukord koosneb märksõnadest nagu austan, märkan, olen eeskujuks, kuulan, sallin, aitan jne. Lapsed jagatakse rühmadeks, iga rühm võtab loosiga ühe kaardi. Koos tuleb välja mõelda situatsioon, milles käitumine kaardil olevat reeglit kirjeldab. Situatsioonid lavastatakse rollimänguna. […]

01May
2014
0

Tunnustuskaardid

Vanuseaste: algkool. Vahendid: tunnustuskaardid. Ülesanne: Lapsed vajavad tunnustamist (kes ei vajaks). Kui õpilane on saavutanud häid tulemusi või lõpetanud mingi konkreetse ülesande, jagab õpetaja autasuks tunnustuskaardi. Ühtlasi näeb õpilane, et õpetaja hoolib neist. Kaardid saab iga õpetaja oma maitse järgi ise kujundada. Autori näited: ………………………on tõeline kroonitud pea. Tema töödel on kõrge väärtus!     […]

01May
2014
0

Lõpeta jutuke

Vanuseaste: eelkool. Vahendid: ettevalmistatud lõputa jutuke. Ülesanne: Õpetaja loeb ette jutukese. Näiteks järgmise: Arstitädi ütles Karlile, et Karl näeb halvasti ja kirjutas Karlile prillid. Prillid on ilusate kõverate sangadega ja punaste raamidega. Karl ei tohi nüüd mürada, sest prillid võivad katki minna. Lapsed lähevad parki jalutama. Äkki hüüab Anette: „Vaadake, siin on ilusad sinililled!” Lapsed […]