06Apr
2014
0

Tähestiku mäng aja peale

Vanuseaste: algkool.
Vahendid: mängujuht, vähemalt kaks osavõtjat, paber ja kirjutusvahend.
Ülesanne: Mängujuht ütleb välja teema/valdkonna, peale mida osavõtjad kirjutavad väljalõigatud paberitükkidele valdkonda puudutavad sõnad ning panevad need sõnad tähestikulisse järjekorda kiiruse peale. Mõned näited valdkondadest: aasta kuud, nädalapäevad, koduloomad, numbrid ühest kümneni, värvid.