TLÜ õppejõu Eda Heinla loovseminarid ja loengukursused

Loovseminarid

“Lapse loovuse avaldumise toetamine koduses keskkonnas “
Seminar annab lapsevanematele teadmisi kuidas laste loovuse avaldumist toetada ja tutvustab loovat mõtlemist arendavaid tehnikaid.
Seminari teemad: Loovuse mõiste ja loovuse tasandid. Loovuse avaldumise toetamine koduses keskkonnas. Lastele tagasiside andmine loovuse avaldumise kohta. Loovat mõtlemist arendavad tehnikad.

„Õpilase loovuse avaldumise toetamine õpikeskkonnas“
Seminaril saavad õpetajad teavet loovuse kohta hariduses ja soovitusi laste loovuse avaldumise toetamiseks ning arendamiseks koolitundides.
Seminari teemad: Loovuse mõiste ja loovuse tasandid. Loovalt õpetamine ja loovate pädevuste õpetamine. Loovust toetav õpikeskkond. Loovuse avaldumist toetav õpetaja. Loovat mõtlemist arendavad tehnikad.

“Loovus ja vananemine”
Seminaril saavad osalejad teavet loovuse avaldumise kohta vanemas eas ja loovuse olulisusest tervise toetamisel.
Seminari teemad: Loov mõtlemine ja eluiga. Loovuse areng vanemas eas. Loometegevused vanemaealiste tervise, heaolu toetajatena.

“Loovat mõtlemist arendavad tehnikad”
Töötoas saavad osalejad praktiliselt katsetada loovat mõtlemist arendavaid harjutusi ja tutvuvad loova mõtlemise tehnikatega.
Töötoa teemad: Loova mõtlemise mõiste ja komponendid. Loovat mõtlemist toetavad soovitused, oskused. Loova mõtlemise tehnikad: sinektika, scamper, alternatiivsed lahendused, maatriksid, kollaaž. Konvergentse mõtlemise tehnikad.

Loengukursused

TLÜ Avatud ülikooli kaudu on võimalik osaleda õppejõud Eda Heinla loengukursusel:

KUR7075 Loovus hariduse komponendina. Kursus toimub 30. 01. kuni 13.03. kell 17.00-20.15, ruumis M-225. Kursuse teemad: Loovuse mõiste. Loovuse seos intelligentsusega, andekusega ja õppeedukusega. Loovalt õpetamine ja loovate pädevuste õpetamine. Õpiloovus. Loovuse avaldumise toetamine õppetegevuses ja õpikeskkonnas. Tagasiside andmine loovuse avaldumise kohta õppetegevuses. Loovus hariduses – tulevikuperspektiivid. Loovat mõtlemist toetavad oskused ja arendamise tehnikad. Loova mõtlemise mõõtmine.

TLÜ Avatud ülikooli kaudu on võimalik osaleda Loovusõpetuse kõrvalaine kahel kursusel.

KUR6161 Loovusõpetuse alused, õppejõud Eda Heinla. Kursuse teemad: Loovuse mõiste. Loovuse erinevad tasandid. Loovuse füsioloogilised alused. Loomeprotsess. Loomeisik. Loovuse avaldumine seoses motivatsiooniga. Loovus läbi elukaare. Loovus ja tervis. Loovust arendavad oskused ja tehnikad. Loovuse uurimine. Loovuse avaldumist toetavad harjutused.

KUR6199 Loodus kujutluse ja taju mõjutajana. Õppejõud Ivar Vinkel ja Rein Maran. Kursuse teemad: Arenguprintsiibist Universumis. Universumi, Maa ja inimese arengust. Bioonikast. Emotsioonidest. Heli, selle põhjuslikkus ja mõjust psüühikale. Loodusheli. Looduskeskkonnaga lävimise näpunäiteid. Inimese ja looduse suhete tüübid: vahetu-vahendatud, konkreetne-abstraktne. Visuaalne maailm ja visuaalsus. Film kui teejuht loodusesse. Audiovisuaalne looming kui loodustunnetuse süvendaja. Loodustunnetuse väljendamine üksikpildi, piltide seeria või videofilmina.

Vaata tunniplaani

Kui mõni teema tundub huvitav, siis võta meiega ühendust:

Nimi (nõutav)

Email (nõutav)

Teade