Reedel 26. septembril toimus Tallinna Ülikoolis järjekordne loovhariduse ühenduse sündmus, kus said kokku need, kellel on soov idee ja reaalse teoga toetada loova hariduse projekte.

Koosviibimise eesmärgiks oli inspireerivas õhkkonnas omavahel tuttavaks saada, eesmärgid sõnastada ning tegevusplaanid paika panna.

Päevakavas oli:

 • 12:00 Tutvustusring
 • 12:15 Meeleharjutus Kerttu Soansi juhtimisel
 • 12:25 Rühmadesse jagunemine
 • 12:30 Kiire rühmatöö: Mis on loovtoimimine?
 • 12:45 Rühmatöö: Millises koolikeskkonnas saab inimene loovalt toimida?
 • 14:00 Rühmatööde tulemuste jagamine
 • 14:30 Värskendav kohvi- ja jutupaus
 • 15:00 Meeleharjutus Kerttu Soansi juhendamisel
 • 15:15 Isikliku panuse arutelu valdkondade moodustamine: Mida Sina oskad ja soovid teha?
 • Valdkondade töörühmadesse jagunemine

 • 16.00 Valdkondade rühmatööd: Mida saab reaalselt ära teha? Mis on reaalsed sammud? Tegevuskava loomine: Millised on vahesammud? Kuhu tahaks jõuda kevadeks 2015 aasta.
 • Grupi tegevuskava ja grupiliikmete nimekiri.

 • 16: 45 Ideede jagamine
 • 17:15 Meele- või lõdvestus- / uue alguse harjutus Kerttu Soansilt.
 • 17:30 Lahkusime rikkamatena ja rõõmsamatena

Eda Heinla, Kerttu Soans, Triin Tarn, Helen Kaasik, Marit Kuusk ja Aino Kuntsel.