15Jun
2014
0

Tugevuste tuuleroos

Daniel Ofmani poolt kirjeldatud mudel (ingl.k Core quadrant), sobib kasutamiseks nii üksi, kui paarilisega või grupis.
Eesmärk on võtta vaatluse alla üks tugevus, mis inimesel on ja seda võimendada, et näha, milleks see muutub liiga suureks paisutades. Seejärel püütakse liiga suureks paisutatud tugevusele leida positiivne vastand ja kui see on leitud, siis paisutatakse see liiga suureks. Saadud tulemusele leitakse uuesti positiivne vastand. Kõik on pidevas liikumises ja muutumises. Igal inimesel on tugevused, mida ta ise võib olla ei teadvustagi tugevusena ja jätab oma potentsiaali seetõttu mingis osas kasutamata. Teisalt, kui oma tugevust üle ekspluateerida, siis võib juhtuda, et leiad end lõksust hoopis. Tuuleroosi mudeliga mängides saab ennast paremini tundma ja teisi paremini mõistma õppida.

Mudel aitab peegeldada ja mõista käitumist ning seeläbi leida uusi viise kuidas olla edukam ja tõhusam koostöös ja kollektiivis. Seda võib kasutada ka konflikti leevendamiseks. Mõnikord võib minu ärritaja olla kellegi teise lõks ja vastupidi. Kui mõlemad osapooled teevad oma tugevuste tuuleroosi, siis aitab see väärtustada ja keskenduda mõlema omadustele ja vajadustele.

Näide:

Tugevuste tuuleroos3