01May
2014
0

Tunnustuskaardid

Vanuseaste: algkool.
Vahendid: tunnustuskaardid.

Ülesanne: Lapsed vajavad tunnustamist (kes ei vajaks). Kui õpilane on saavutanud häid tulemusi või lõpetanud mingi konkreetse ülesande, jagab õpetaja autasuks tunnustuskaardi. Ühtlasi näeb õpilane, et õpetaja hoolib neist. Kaardid saab iga õpetaja oma maitse järgi ise kujundada.

Autori näited:
LH kroon………………………on tõeline kroonitud pea. Tema töödel on kõrge väärtus!

 

 

 

LH plahvatus

…………………………… rabab jalust! Tema ideed on plahvatuslikud!

 

 

 

 

LH kaevaja ……………………….tabab asjade tuuma! Ta on nõus minema sügavuti!

 

 

 

 

LH vedur……………….. on õigetel rööbastel! Suurepärane mõttekäik!

 

 

 

LH jäljekütt

………………… on tõeliselt hea uurija. Ta ei satu kunagi valedele jälgedele!

 

 

 

 

 

 

LH professor…………………….. on tõeliselt professionaalne. Temast saab kord teadlane!