2017 suvel viis LoovHA läbi Järvamaal, Villevere vanas koolimajas, hariduseksperimendi.

 

7-päevase hariduseksperimendi raames andsime 16-le noorele vanuses 15-20. aastat võimaluse luua Ideaalse koolimudeli. Noortele olid toeks hariduseksperdid ja inspiratsioonikülalised. Toimusid haridusteemalised arutelud, üheskoos leiti eeldused tuleviku kooli kujunemiseks.

Esitasime küsimusi: kuidas koolisüsteemi paremaks muuta?; kuidas mina õppida tahaksin?; millises keskkonnas mina õppida tahaksin?; millise õpetaja juures mina õppida tahaksin?; mida mina õppida tahaksin?

Alustasime küsimustele vastamiseks vajalike oskuste arendamisega: õppisime töötama kujutluspildiga, seadma eesmärke ja ökonoomselt kasutama oma tahtejõudu. Mõttetreeningute raames õppisid nad ennast väljendama ja teisi kuulama, teemat fookuses hoidma ja keskenduma. Neid jt. enesejuhtimise oskusi õppides ja harjutades liikusime iga päevaga edasi Ideaalse koolimudeli loomise suunas.

Viimaseks päevaks oli sündinud ideaalse kooli mudel nelja kooliga seotud osapoole seisukohast vaadatuna: õpilane, õpetaja, direktor ja lapsevanem.

Koostöös filmistuudioga Rühm Pluss Null valmib Villeveres toimunud hariduseksperimendist dokumentaalfilm.
Näeme perspektiivis, et koostöö noortega kujuneb järjepidevaks, mida valmistatakse ette aasta või kahe jooksul, et kutsuda kokku uued noored oma ideedega. Ka meie eksperimendi nimi – Ideaalne koolimudel – tähistab järjepidevust: on ju ideaal see, mille poole püüeldakse igavesti. Kui ideaalist saab igapäevasus, vajab inimene uut ideaali, et oleks mille poole liikuda, et oleks, kuhu areneda.

Eksperimendis osalenud noorte kokkuvõtteid Villeveres toimunu kohta saate lugeda allolevatest postitustest.

Hariduseksperimendis osalenud noored osalesid essee konkursil “Mida ja miks tahan kinkida Eesti Vabariigi 100.sünnipäevaks?”. Noorte inspireerivaid, väga liigutavaid esseesid saab lugeda rubriigist Esseed EV100

Toimub jätkuv koostöö eksperimendis osalenud noortega. Oleme noortega kohtunud regulaarselt korra kuus:
•    Kuulame noori, et olla kursis nende vajaduste ja ettepanekutega. Soovime hoida noorte huvi hariduse vallas tegutseda,  et aidata kaasa uutele haridus valdkonna inimeste juurdekasvule.
•    Oleme valmistunud koolide külastusteks, et teha toimunud hariduseksperimendist esitlusi ning kutsuda üles huvilisi meie armsa ja entiusastliku noorte grupiga liituma, et edasi liikuda ideaalse koolimudeli teemal. Paari kooli on noored juba külastanud.
•    Noored osalevad meie 01.12 toimuval seminaril Loovharidus Eesti moodi XI, “Kool kui kogukonna keskus, kui koostöö süda”, et kaasa aidata koostöö loomise mudelile. Registreeru seminarile siit.
•    02.03.2018 toimub koostöös noortega seminar ideaalse koolitunni läbiviimise ja loovuse teemadel.
•    Valmistume koos Villevere suvi 2018 hariduseksperimendiks.

Kuulake Villevere laagri intervjuud Õhtulehe otse-eetri kanalis

Suvisest hariduseksperimedist Ideaalne kool Villeveres tehti TallinnaTVs kaks saadet. Esimene saade oli eetris 01.09.2017.a. Näeb seda siit:

http://www.tallinnatv.eu/saated-sarjad/kultuur/kultuurimeeter?start=3http://www.tallinnatv.eu/saated-sarjad/kultuur/kultuurimeeter/14512-kultuurimeeter-2017-09-01-ideaalne-kool-ja-villevere

Jätkusaade oli eetris TTV-s 29.09-ndal ja on järelvaatamiseks üleval siin:

 http://www.tallinnatv.eu/saated-sarjad/kultuur/kultuurimeeter/14858-kultuurimeeter-2017-09-29-demokraatlik-kool

Mõlemas saates saavad sõna osad eksperimendis osalenud noored (Oskar Kröönström VHKst, Tiina Theresa Gross Noarootsi gümnaasiumist, Christin Liis Krass Viimsi keskkoolist) ning  Eda Heinla (LoovHA liige, üks eksperimendi korraldajatest, TÜ dotsent).

 

Noorte kokkuvõtted

Lõigukesi laagris osalenud noorte tagasisidest

7 tegusa päeva jooksul vestlesime haridusest, selle väärtuslikkusest ning murekohtadest, tegime improteatrit, otsisime läbi meditatsiooni ja helirännaku minapilti, kuulasime huvitavaid külalisi, sh ka külalist haridusministeeriumist, musitseerisime öösiti lõkke ääres ning tegime algust ideaalse koolimudeli koostamisega. See nädal valgustas mind tohutult, sest leidsin endale mõttekaaslastest...