Villevere II (8.- 18. juuli 2018) „Noorte hariduseksperiment: vahe-aasta pilootprojekt  eesti noortele“

Hariduseksperimendi põhieesmärgiks on noortega vahe-aasta (ingl gap year) õppe- ja tegevuste programmi pilootuuringu läbiviimine, et algatada vahe-aasta kooli õppekava väljatöötamist.  Vahe-aasta on noortele võimalus võtta aastaks nn „aeg maha“ põhikooli/gümnaasiumi ja ametikooli/kõrgkooli vahel, et mõista, mida nad tõeliselt tahavad õppida, millisele elukutsele ja tegevustele pühenduda.

Kokku osales 21 noort (vanuses 15-22), nendest 9 noort osalesid Hariduseksperimendis Villevere I „Ideaalne kool“ (2017. aasta suvel).

Iga päev toimusid projekti eesmärkide täitmiseks seminarid ja seminari teemadele vastavad mõttetreeningud, töötoad ja tegevused looduskeskkonnas. Seminaride teemad olid: Minu ELU KUTSE  mõtestamine „Elumängu meetodil“; “Kuidas väärtused meie elu juhivad ja kuidas oma väärtusi mõista?”; ELU KUTSE mõistmise toetamine kooli õppekavas. Seminarides õpitu ja mõttetreenigute arutelude alusel töötasid noored viimasel kahel päeval välja vahe-aasta idee, vajadused ja eesmärgid.

Noored tutvustasid vahe-aasta vajadusi eksperimendi raames korraldatud Suvekooli päeval (16. juulil) õpetajatele ja lapsevanematele. Loe Suvekooli päeva kokkuvõtet siit: http://loovharidus.ee/loovha-suvekool-paev-noorte-hariduseksperimendis/

Järgnevalt toome noorte poolt esitatud vahe-aasta vajadused ja eesmärgid.

Vahe-aasta kooli uus nimi on „Loova Individuaalse Isiku Kujunemise Linnak ehk Loovik“

Vahe-aasta kooli ehk “Looviku” vajalikkuse põhjendused:

 • Üldhariduskoolis ei ole võimalusi ega vabadust mõelda, mida tahad oma elus teha, oma Elu Kutse üle. „Praeguses koolis ei oota keegi, kuni ma oma mõtte lõpuni ütlen, toimub pidev konkureerimine, puudub koostöö. Saad kogu aeg teada, et sinu ideed ei ole head. Öeldakse kõik ette, mida peab tegema, õpilased ei saa tunda oma positiivseid emotsioone. Positiivsed tunded annavad positiivsed mõtted“. „Koolis sunnitakse tegema, seejärel õpilased motiveerivad ennast, et see tegevus on huvitav. Toimub ebaloomulik piitsutamine. Loomulik olemine on ära kadunud“. „Noored alaväärtustavad hästi tundmist, me oleme kaotanud loomuliku hästi tundmise“.
 • Elame liigses infosurves. Info pealetung on nii tohutu, et ei jää võimalust üksinda olemiseks ja igavlemiseks.

Vahe-aasta kooli ehk “Looviku” peamised eesmärgid ja võimaluse oma Elu Kutse leidmisel

 • “Loovik” annab professionaalide toel keskkonna, mis toetab eneseleidmist. „Noored saavad leida oma koha siin elus ja areneda inimesena.“
 • “Loovik” annab pärisuse –  võimaluse iseenda üle mõtlemiseks, kes ma olen, miks ma olen“.  „Noortel on kest ümber, nad kardavad enda päris olemust näidata. Ma tunnen inimesi, kes on unustanud selle, kes nad tegelikult on. Ma näen neid justkui kaugelt aknast.“   
 • “Loovik” annab võimaluse välja tulla mugavustsoonist, tänu sellele arened palju enam. „Noored on tekitanud endale ettekujutuse, et teised on minust paremad, seeläbi puudub oma isiklik vorm, kuhu sulanduda.“
 • “Loovik”annab positiivse emotsiooni elus edasi liikumiseks. Seeläbi „ärkavad üles“ apaatsed noored, kes on elus alla andnud.
 • “Loovik” annab tagasi lapsemeelse maailmanägemise, tunde, et sa ise oled endale inspireeriv. „Saad tagasi tunde, et maailm on ilus, saad tagasi lootuse ja usu iseendasse. Tuled tagasi päriselu juurde, mis on erakordselt ilus.“
 • “Loovik”-us kuulatakse sinu mõtteid, arvamusi. „Vahe-aasta hariduseksperimendis osalemine on mulle näidanud, et teised kuulavad seda, mis mul on öelda. Jumala huvitav tunne!“
 • “Loovikus“ saab tagasi usu iseendasse ja taastab eneseväärtustamise. „Me oleme praeguse hariduseksperimendi ajal millegile pihta saanud, mis on oluline.“
 • “Loovik” aitab  leida infot, nõustada noorte organisatsioonide (näit. vabatahtlikuks minek) ja sobivate edasiõppmise võimaluste kohta.

 

Vahe-aasta kool ehk “Loovik”

Kestvus: valikuline (aasta, mõned kuud). Enne Loovikusse astumist saab osaleda sissejuhatavas programmis, kus noor saab otsustada ise temale sobivuse üle.

Keskkond:

 • Noored lepivad ise kokku kodukorra ja väärtused, mis on struktuuri alus. Õhkkond on usalduslik, arusaamatused ja lahkhelid lahendatakse koheselt.
 • “Loovik”us küsitakse igalt noorelt, mida sa tahad teha, kuidas sa tahad olla.
 • “Loovik” on turvatsoon, kus noor õpib ennast avama.
 • “Loovik” on võimalusterohke, ja vastatiku inspireeriv, seeläbi saab iga noor oma potentsiaali avastada.
 • “Loovik”us on oluline nalja tegemine ja huumor, mis tekitab positiiveid emotsioone.
 • Kõik tunnevad “Loovikus“ ennast võrdsetena: õpilased õpetavad õpetajaid ja õpetajad õpetavad noori.
 • “Loovik” on sundimisest vaba, pingevaba, selle asemel toimib vastastikune motiveerimine, üksteise toetamine.  

Õppetegevus:

 • Noor paneb ise endale õppekava kokku ja vastutab selle täitmise eest. Õppetegevus on pidevalt mõtestatud – „miks ma teen, õpin,  kuhu see mind viib“.
 • Mõned kohustuslikud õppeained
 • Igal noorel on mentor, toimuvad personaalsed tunnid koos mentoriga.
 • Elumängu kursus, meditatsioonid, külalised, teiste koolide, keskuste külastamine.

 

“Looviku”sihtrühm

15 kuni 25 aastased noored, kes on segaduses ning ei tea, mida teha peale põhikooli, gümnaasiumi lõpetamist. Sageli minnakse kohvikusse tööle, kuhu võibki mitmeks aastaks jääda.

 

Noorte tagasiside Hariduseksperimendile

Noormees: „Minu elu kõige võimsam kogemus laagris oli oma töötoa läbiviimine. See oli imeline tunne, mida olen igatsenud.”

Neiu: “Ma tunnen tõelist õnnistust, et olen selle eksperimendi osa. Saada osa millestki nii audentsest ilust kui Villevere – ainus asi, mida saab teha on olla tänulik, näidata seda välja ning aidata projektiga edasi minna! Personaalse aspekti poolest ajas Villevere minu elu juba teist korda pahupidi ja ma saan selle üle ainult õnnelik olla! 😀 Kui eelmine aasta oli võtme saamine ja võtmeaugust sisse piilumine. Siis see aasta ma lõpuks tegin ukse lahti ja astusin sisse. Ma mõtlen selle all oma väärtuse nägemist ning julgust olla mina ja ennast väljendada. Eelmine aasta tundsin ma ennast väga üksikuna ning ei arvanud endast kuigi palju, mille tõttu kartsin ka ennast avada ja väljendada. See aasta tulin tõelise varustusega hirme ära taltsutama ehk iga kord, kui kartsin midagi teha, tegin ära. Tänu millele enesekindlus kasvas ja väärtustasin ennast ja teisi rohkem.”

Villevere keskkond pakub turvalist keskkonda eksperimenteerida mitte ainult haridusalastel teemadel, vaid ka enda leidmisel. Seda ma ka saavutasin tänu sellesama turvalise keskkonna tõttu, mis lubab olla mina. Inimesed on toetavad millegi uue tegemisel. Töötoad pakuvad palju, palju uut materjali mugavusstoonist välja tulemiseks ja elus edasi minemise jaoks. Näiteks üks väga tore näide oli, kui ma rääkisin, et mulle meeldib väljakutseid vastu võtta, siis willoferid jätsid selle koheselt kõrva taha. Järgmised korrad, kui tuli arvamust avaldama ja keegi ei tahtnud seda teha, kuna tuli mugavustsoonist välja tulla, siis vaadati minu poole ja öeldi: “Väljakutse”, mis loomulikult pani minu motivatsiooni tööle ja ma väljendasin ennast.